Na stronie http://epuap.gov.pl dostępne są instrukcje i podręczniki dotyczące korzystania z ePUAP. Materiały – w formacie PDF – zamieszczono w dziale Pomoc. Przydatne informacje znajdą nie tylko urzędnicy, ale również i obywatele pragnący skorzystać z Platformy. Jako uzupełnienie zamieszczono zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.

Na podstawie: http://epuap.gov.pl/


Pisaliśmy o tym również:
Samorządowcu, dowiedz się o ePUAP