Gminy blokują ustawę o pieczy zastępczej

Samorządy chcą zwrócić się do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie ustawy o pieczy zastępczej. Boją się, że jej wejście w życie oznacza dla ich budżetów dodatkowe wydatki na kwotę nawet 3 mld zł.

Spór dotyczy głównie funkcji asystenta rodzinnego i pracownika socjalnego. Nowa ustawa kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów w rodzinie, tak by unikać odbierania dziecka tym, które mają kłopoty np. wychowawcze. Wsparcia wychowawczego ma udzielać rodzicom asystent. Na każde 20 rodzin objętych opieką przez gminę ta będzie musiała zatrudnić dodatkowego urzędnika. Ustawa nakłada również obowiązki na powiaty. Te na każde 15 rodzin zastępczych muszą zatrudnić tzw. koordynatora udzielającego im wsparcia. Dodatkowo nowe przepisy zwiększają obowiązki sprawozdawcze i statystyczne pracowników socjalnych, którzy będą nadzorowali asystentów rodzinnych. To główne przyczyny, dla których samorządowcy postulują o zawetowanie przez prezydenta nowych przepisów. Między rządem a samorządem istnieje rozbieżność co do szacunków kosztów działania ustawy. Według wyliczeń resortu pracy wejście w życie nowych przepisów w 2012 roku będzie kosztować budżet niepełne 40 mln zł. Łączny koszt szacownych przez rząd zmian to ponad 727 mln zł. Będą one pochodzić z przesunięcia dotacji celowej z powiatów do gmin. Te wyliczenia kwestionują samorządy. Ich zdaniem łączny koszt zmian wymuszonych nowymi przepisami to nawet 3 mld zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 maja 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 31 maja 2011 r.