W Sosnowcu rozpoczął się we wtorek kolejny etap budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami....
Błoński Marek
11.05.2011
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o...
Grzyb Rafał
11.05.2011
Posterunki policji zaczną znikać po wyborach - ujawnia Dziennik Gazeta Prawna.
PAP
10.05.2011
Minister skarbu zgodził się na przejęcie przez samorząd województwa podlaskiego pięciu spółek PKS w...
PAP
10.05.2011
Czy gmina może zawrzeć umowę sprzedaży z osobą, która ponad 5 lat temu wygrała przetarg za kwotę...
Paulina Soszyńska-Purtak
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Jak powinna wyglądać procedura likwidacji wysypiska odpadów komunalnych i odpadów zawierających...
Janusz Jerzy
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Jeśli cel wywłaszczenia został zrealizowany, to zwrot nie jest możliwy bez względu na to, kiedy...
Anna Dudrewicz
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Uchwała podjęta przez organ jednostki samorządu terytorialnego, zawierająca istotne postanowienia...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny

Podatek od lokali garażowych

Finanse samorządów
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 05/2011.
Leonard Etel
10.05.2011
Finanse samorządów
Powstała kolejna wersja projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny
O 3,9 proc. więcej niż w tym roku wyniosą przyszłoroczne subwencje dla samorządów - zapisano w...
PAP
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz...
Patryk Ciurak
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy istnieje minimalna liczba uczniów, przy której organ prowadzący nie może zlikwidować szkoły a...
Bożena Barszczewska
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi, dla którego nasza jednostka jest dodatkowym...
Dorota Dzienisiuk
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Udostępnienie informacji publicznej nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa.
Anna Dudrewicz
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków...
Wojciech Kowalski
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt specustawy o bezpieczeństwie...
Anna Dudrewicz
09.05.2011
Samorząd terytorialny

Nowe znaki drogowe

Samorząd terytorialny
Opublikowano rozporządzenia dotyczące znaków drogowych oznaczających drogę wewnętrzną oraz strefę...
Patryk Ciurak
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich niezbędnym czyni zapoznanie się z programami...
Justyna Bukowska
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Część samorządów, które dotychczas pobierały opłaty tylko za wyżywienie dzieci w żłobkach, zamierza...
09.05.2011
Samorząd terytorialny
Otwarcie czterech nowych szlaków turystycznych: rodu Branickich, świątyń różnych wyznań, dawnych...
Fiłończuk Robert
08.05.2011
Ulica Budowlana na warszawskim Bródnie za kilka tygodni może zmienić nazwę na Matki Teresy z...
Wachowicz Mariusz
08.05.2011
Decyzja o zamknięciu stadionów ma charakter polityczny - powiedział w piątek podczas briefingu...
PAP
06.05.2011
Stolice Małopolski i Pomorza będą gospodarzami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która...
Anna Dudrewicz
06.05.2011
Zaostrza się konflikt między samorządowcami a Ministrem Finansów. Jacek Rostowski zapowiedział, że...
Anna Dudrewicz
06.05.2011
Z ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zamiast dbać o porządek na ulicach i...
Anna Dudrewicz
06.05.2011
Jak ująć w księgach rachunkowych grunty zakupione pod drogę gminną?
Ewa Ostapowicz
06.05.2011
Samorząd terytorialny