Ministerstwo Edukacji Narodowej chce złagodzić zasady postępowania konkursowego na stanowisko...
Anna Dudrewicz
22.04.2011
Jedną z form opieki, którą przewiduje tzw. ustawa żłobkowa, jest dzienny opiekun. Ma to być osoba,...
Anna Dudrewicz
22.04.2011
Czy starosta podlega wyłączeniu w sprawie, w której wnioskodawcą jest zarząd powiatu?
Alicja Brzezińska
22.04.2011
Samorząd terytorialny
W przyszłym tygodniu w Poznaniu rozdanych zostanie 5 tys. biało-czerwonych flag, ratusz zostanie...
22.04.2011
Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi na podstawie art. 50 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
Anna Dudrewicz
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do MEN z prośbą o podjęcie działań zmierzających...
Anna Dudrewicz
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uchwaliła ramowy zakres kontroli kompleksowej...
Wojciech Kowalski
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Redakcja Serwisu Samorządowego WKP składa Czytelnikom...
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy naliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę...
Culepa Michał
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Bez wątpienia głosowania imienne organizacyjnie są znacznie trudniejsze do przeprowadzenia....
Ireneusz Krześnicki
22.04.2011
Samorząd terytorialny
Prawie 1,8 mln zł otrzyma sześć samorządów na Podkarpaciu na usuwanie skutków ubiegłorocznych...
Anna Dudrewicz
21.04.2011
Łączne zadłużenie gmin wyniosło na koniec 2010 r. ok. 30%, miast powiatowych zaś 43%. Samorządowcy...
Anna Dudrewicz
21.04.2011
Ministrowie finansów i zdrowia uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie ewidencjonowania przychodów...
Anna Dudrewicz
21.04.2011
Czy organ może rozpatrzyć wniosek o umorzenie, jeżeli wpłynął on przed terminem płatności opłaty...
Karol Różycki
21.04.2011
Samorząd terytorialny

Dotacja dla spółek wodnych

Samorząd terytorialny
Czy udzielanie dotacji dla spółek wodnych powinno odbywać się na podstawie zasad określonych w...
Edward Tomczyk
21.04.2011
Samorząd terytorialny

Zgłoszenie nie przeszło

Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny uznał, iż proponowane zmiany do ustawy Prawo budowlane polegające m.in. na...
Patryk Ciurak
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Powołanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i...
Anna Dudrewicz
21.04.2011
Samorząd terytorialny
19 kwietnia na konferencji w Jaśle, Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił projekt...
Anna Durewicz
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Dokonanie zmian w zakresie wymagań na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej...
Wojciech Kowalski
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy uprawniony do odszkodowania za przejście własności nieruchomości pod drogę publiczną wskutek...
Radosław Skwarło
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Kandydaci na dyrektorów nie będą już musieli wykazywać, iż nie toczy się przeciw nim postępowanie z...
Patryk Ciurak
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Zracjonalizowanie i zwiększenie efektywności zarówno dysponowania lokalami znajdującymi się w...
Wojciech Kowalski
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Na lata 2007 2013 Bruksela przyznała polskim regionom 16,5 mld euro, czyli ok. 66 mld zł....
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Informacje o punktach karnych trafią do Centralnej Ewidencji Kierowców od razu po ukaraniu...
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Gminy same dogadują się z przychodniami i szpitalami w sprawie nowych filii placówek.
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Kto będzie stroną postępowania jeśli zaznaczony teren przedsięwzięcia nie pokrywa się z obszarem,...
Ewa Florkiewicz
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Na terenie siedliska rolniczego, w odległości 2 m od drogi gminnej, usytuowany jest opuszczony...
Dorota Dorska-Havaris
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim nie różnicuje poziomu dochodu...
Wojciech Kowalski
20.04.2011
Samorząd terytorialny
1 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Sygnity SA i Sputnik Software Sp. z...
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Z pewnymi wyjątkami, z dniem 3 maja 2011 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o...
Wojciech Kowalski
20.04.2011
Samorząd terytorialny