Wbrew zapowiedziom Rada Miejska Biskupca nie uchwaliła w środę niższych opłat za publiczne...
Boguszewski Marcin
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Krakowscy radni obniżyli w środę stawki za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych z 3,5 zł do...
Grzyb Rafał
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Władze gminy Puńsk (Podlaskie) zapowiedziały w środę konsultacje społeczne w sprawie tego, czy...
Buraczewski Jacek
14.09.2011
Wszyscy zainteresowani założeniem żłobka bądź klubu dziecięcego na zasadach określonych przez...
samorzad.lex.pl
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na konferencję pt.: Unikanie...
samorzad.lex.pl
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Czy w komunalnym zakładzie budżetowym obowiązuje nowa instrukcja kancelaryjna obowiązująca od 1...
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Pracownicy Urzędu Gminy w Puńsku (Podlaskie), w której to gminie są największe w kraju skupiska...
Fiłończuk Robert
14.09.2011
Czy można zrealizować budowę ścieżki rowerowej wykraczającej poza granice pasa drogowego w trybie...
Tomasz Gawroński
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Niezachowanie ustawowych terminów, braki w ewidencji i niezawiadamianie skarżących o przyczynach...
Patryk Ciurak
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Zarząd województwa małopolskiego powołał Małopolską Radę Gospodarczą, czyli grupę ekspertów, którzy...
Grzyb Rafał
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w nowej kadencji parlamentu uda się...
Błoński Marek
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Jednocześnie nie istnieją przekonujące argumenty przemawiające (generalnie) przeciwko możliwości...
Wojciech Kowalski
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Senat nie zgłosił poprawek do noweli ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
PAP
14.09.2011
Samorząd terytorialny
W dniach 3-11 września 2011 r. miała miejsce rządowo-samorządowa misja studyjna PPP do Chin, a...
14.09.2011
Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy...
PAP
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Senat przyjął we wtorek późnym wieczorem korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki do...
PAP
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Kilkanaście poprawek uściślających i redakcyjnych zgłosił Senat do tzw. ustawy deregulacyjnej bis o...
PAP
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Senat zmienił tytuł ustawy o timeshare na ustawę o długoterminowych usługach turystycznych,...
PAP
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Jeżeli w planie miejscowym używa się określenia, iż dopuszcza się wytwórczość produkcyjną i...
Anna Dudrewicz
14.09.2011
Samorząd terytorialny
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 80 i 90 ustawy o systemie...
Anna Dudrewicz
14.09.2011
Samorząd terytorialny
W 2010 r. NIK zleciła przeprowadzenie sześćdziesięciu kontroli doraźnych. Inspektorzy urzędów...
Anna Dudrewicz
14.09.2011
Samorząd terytorialny
Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z...
Michał Malinowski
14.09.2011
Finanse samorządów
Przedstawiciele górniczych spółek liczą, że wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który...
Krzysztof Konopka
13.09.2011
Samorząd terytorialny
Grupa rodziców, która od ponad tygodnia prowadzi strajk w publicznym przedszkolu nr 5, czekała we...
Joanna Wojciechowska
13.09.2011
Samorząd terytorialny
Wojewoda kujawsko-pomorski z urzędu wydał we wtorek decyzję o wygaszeniu mandatu burmistrza Lipna....
Olgierd Żyromski
13.09.2011
Portal internetowy prezentujący opolskie inwestycje zrealizowane z rządowych programów rozwoju...
Arkadiusz Szopiński
13.09.2011
Wojewodowie badają uchwały gmin dotyczące opłat za przedszkola. Część uchwał została już przez nich...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
13.09.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012...
PAP
13.09.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy...
PAP
13.09.2011
Samorząd terytorialny
W połowie października brat marszałka woj. śląskiego Jacek Matusiewicz przestanie być szefem...
PAP
13.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski