Gminy prześlą dane do rejestru o przemocy

Samorząd, który zapewnia dyżur prawnika lub psychologa, z którego korzystają osoby doświadczające przemocy w rodzinie, musi zgłosić to do specjalnego rejestru. Za jego utworzenie odpowiada wojewoda.

Do 30 czerwca wojewodowie muszą ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz umieścić na swojej stronie internetowej dwa rejestry. Pierwszy z nich ma zawierać jednostki poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających domowej przemocy. W rejestrze będzie można znaleźć także informacje o dyżurach psychologa lub prawnika w ośrodku pomocy społecznej. Z kolei drugi rejestr będzie zawierał listę miejsc noclegowych dla sprawców przemocy, którym prokurator nakazał opuszczenie mieszkania zajmowanego wspólnie z bitymi członkami rodziny. Wymóg ten wojewodowie będą realizować po raz pierwszy, bo nałożyła na nich taki obowiązek znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 czerwca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 2 czerwca 2011 r.