Prezydent zapytany przez TVP INFO o dzień ogłoszenia terminu tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu zapowiedział, iż będzie czekał maksymalnie długo na wyrok TK, a jeśli ten wyrok nie zapadnie, to wtedy do 6 sierpnia musi podjąć decyzję. - Sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, bo niektórzy zaskarżyli do Trybunału zarówno dwudniowe wybory, jak i inne elementy związane ze zmianami w ordynacji wyborczej. – powiedział Prezydent.

Zdaniem Prezydenta: (…) dwudniowe wybory sprzyjają wyższej frekwencji, takie jest doświadczenie z referendum europejskiego, to szansa na pogłębienie udziału obywateli w procesach demokratycznych. To interes demokracji polskiej, aby jak najwięcej ludzi chciało i mogło uczestniczyć w wyborach.

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie dwudniowych wyborów wiąże się z wyższymi kosztami, także po stronie gmin, których obowiązkiem jest zorganizować i przeprowadzić wybory. Motywy działania Prezydenta są słuszne, a działania na rzecz umacniania postaw obywatelskich jak najbardziej potrzebne. Należy mieć jednak nadzieję, że nie będzie to przeprowadzone kosztem i tak już obciążonych finansowo gmin.

Na podstawie: www.prezydent.pl