Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011 r.” oraz „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.

Zgodnie z informacją podmioty, które otrzymały dotację powinny potwierdzić przyjęcie kwoty dotacji. Dotyczy to dotacji w kwocie innej niż wnioskowana. Potwierdzenia można dokonać drogą elektroniczną:

1. W przypadku konkursu - „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011 r.”, na adres: aneta.kowalska@mpips.gov.pl lub na nr fax: (22) 661 12 76.

2. W przypadku konkursu - „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społeczne i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, na adres: jolanta.okrzeja@mpips.gov.pl lub na nr fax: (22) 661 12 76.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia kwoty dotacji, Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekaże drogą pocztową dwa egzemplarze umowy, które po podpisaniu należy zwrotnie przesłać na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Na podstawie: www.mpips.gov.pl