Biuro ZPP realizując zalecenie Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu ZPP przygotowało wzór pozwu zbiorowego dotyczącego karty pojazdu. Prezes zarządu ZPP wyjaśnił, iż pozew jest odpowiedzią na liczne postulaty powiatów spływające w tej sprawie do ZPP. Zgodnie z projektem pozwanym będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministerstwo Infrastruktury, które ponosi odpowiedzialność za wydanie niezgodnych z konstytucją przepisów. Natomiast reprezentantem wszystkich zainteresowanych powiatów będzie Powiat Ostrzeszowski. Jak wynika z projektu żądanie pozwu ogranicza się do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty bez przesądzania konkretnej wysokości roszczeń, nie udało się bowiem uśrednić wspólnego roszczenia.

W 2003 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie wprowadzające 500-złotową opłatę za kartę pojazdu sprowadzanego z zagranicy. W 2006 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest za wysoka. Kwotę obniżono do 75 zł. Teraz samorządy chcą odzyskać pieniądze, które musiały oddać (różnica wynosi 425 zł). Choć jednostkowe roszczenia wydają się niewielkie, to jednak powszechność sytuacji sprawia, iż w skali poszczególnych powiatów i całego kraju składają się one na znaczącą kwotę. Samorządowcy, którym zależy na wyrównaniu strat, mogą zgłosić się do procesu. Aby to zrobić muszą podpisać wzór oświadczenia o przystąpieniu powiatu do postępowania grupowego i wyrażeniu zgody na występowanie Powiatu Ostrzeszowskiego jako reprezentanta grupy.

Oświadczenie należy przesłać do warszawskiej siedziby Związku Powiatów Polskich: pl. Defilad 1, Skrytka pocztowa 7, 00-901 Warszawa. Termin zbierania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2011 r. Ze względu na znaczne zróżnicowanie orzecznictwa sądowego dotyczącego zwrotu opłat za wydane karty pojazdu, mogące mieć wpływ na taktykę procesową w wytaczanym powództwie, prezes zarządu ZPP zwrócił się z prośbą do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu (nie tylko decydujących się na wystąpienie z pozwem zbiorowym) o wypełnienie tej ankiety i odesłanie jej w terminie do dnia 8 czerwca.