Z dniem 6 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w...
Wojciech Kowalski
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który jest przepisem restrykcyjnym, nie...
Anna Dudrewicz
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Dokumentacja projektowanego na Odrze zbiornika Racibórz Dolny wymaga uzupełnienia, nie powinno to...
PAP
26.07.2011
O 178 tys. zł pomocy dla mieszkańców Podkarpacia, poszkodowanych przez lipcowe nawałnice i grad,...
PAP
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Albert Bobrowski będzie kierował gminą Jedlnia-Letnisko (Mazowieckie) do czasu objęcia funkcji...
PAP
26.07.2011
Umowę na wykonanie tzw. budynku pasywnego, który będzie potrzebował nie więcej niż 12 proc. energii...
PAP
26.07.2011
Ograniczona podaż sprawia, że czynsze za wynajem powierzchni handlowej są bardzo wysokie i dochodzą...
PAP
26.07.2011
Samorząd terytorialny

Wakacje w trakcie EURO 2012

Samorząd terytorialny
W dniu 22 lipca minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające...
Patryk Ciurak
26.07.2011
Samorząd terytorialny
NIK negatywnie oceniła użytkowanie obiektów budowlanych, będących w zasobach nieruchomości gmin....
Anna Dudrewicz
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do NIK z wnioskiem o...
Anna Dudrewicz
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Wszczepianie czipów, zakładanie kolczyków, tatuowanie czy inne sposoby trwałego oznakowania psów...
Bartosz Starczewski
26.07.2011
Samorząd terytorialny
Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem, obowiązek informowania o napotkanym, porzuconym...
PAP
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji? Zgodnie z uchwałą w sprawie...
Agata Piszko
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy osoba zatrudniona na stanowisku pracownika samorządowego na podstawie umowy zastępstwa podlega...
Kamil Szymański
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Od 1 stycznia 2012 r. ulegną zmianie zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z...
Patryk Ciurak
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Zasiłek w wysokości 1000 zł dla każdego poszkodowanego ucznia, zapewnienie dwutygodniowych wyjazdów...
Patryk Ciurak
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Ustawodawca, przekazując organowi stanowiącemu gminy kompetencje do uchwalenia gminnego programu...
Anna Dudrewicz
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Na stronie internetowej Prezydenta RP zamieszczono projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców...
Patryk Ciurak
25.07.2011
Samorząd terytorialny
NIK przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna kontrolę w zakresie ustalania i egzekwowania...
Anna Dudrewicz
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy...
Wojciech Kowalski
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Wykonane w niedzielę powtórne badanie wody wykazało obecność bakterii coli w dwóch sołectwach -...
25.07.2011
Dopiero za dwa tygodnie, w drugiej turze, rozstrzygną się przedterminowe wybory wójta...
PAP
25.07.2011
NIK mimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie oceniła zbywanie nieruchomości gminnych, dbanie...
Anna Dudrewicz
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Rusza drugi etap usprawniania pracy urzędów, by stały się bardziej przyjazne. Kancelaria premiera...
PAP
25.07.2011
Przekazywanie organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w...
Wojciech Kowalski
25.07.2011
Samorząd terytorialny
Organy podatkowe dokonując pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na...
Wiesław Śniecikowski
25.07.2011
Finanse samorządów

Pomoc dla ofiar huraganu

Samorząd terytorialny
MPiPS przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków...
Patryk Ciurak
23.07.2011
Samorząd terytorialny
Sopoccy radni nie chcą na ulicach półnagich turystów. Jeśli nie pomogą perswazje, porozbieranych...
PAP
23.07.2011
MPiPS opublikowało założenia projektu ustawy o wdrożeniu Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji...
PAP
22.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT przy zakupie kasy fiskalnej?
Krzysztof Kamiński
22.07.2011
Samorząd terytorialny