Wszystko wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza zmienia zdanie w dwóch kluczowych dla zamówień publicznych kwestiach. Z najnowszych orzeczeń wynika, że skan oferty opatrzony podpisem kwalifikowanym oraz dokumenty podpisane z użyciem algorytmu skrótu SHA-1 są ważne.
Jolanta Ojczyk
18.02.2019
Zamówienia publiczne
Wraca sprawa dodatkowej opłaty tzw. „przyłączeniowej” nielegalnie pobieranej przez gminy. Po skargach pokrzywdzonych mieszkańców Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęło się tym problemem i zapowiedziało prace zmierzające do zmiany przepisów.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Budownictwo
Szybkie zakończenie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych zapowiedziała w sobotę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (fot.). Jak podkreśliła, nowa ustawa pozwoli m.in. uporządkować przepisy i uprościć procedury, co ma umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom start w przetargach.
Krzysztof Sobczak
16.02.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Abonament uprawniający do parkowania pojazdu w wyznaczonym miejscu może zostać powiązany z numerem rejestracyjnym konkretnego pojazdu. Nadto numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę – stwierdził WSA w Białymstoku.
Robert Horbaczewski
16.02.2019
Samorząd terytorialny
Gmina przyjęła uchwałę, w której określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przepisy, które modyfikowały skład tego zespołu stanowiły przekroczenie normy kompetencyjnej, ponieważ kwestia ta jest uregulowana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Dorian Lesner
16.02.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Organizator lodowiska powinien zadbać o bezpieczeństwo wszystkich korzystających ze ślizgawki i zwracać uwagę osobom jeżdżącym agresywnie. Skoro tego nie zrobił, odpowiada za szkodę spowodowaną przez jeżdżącego brawurowo mężczyznę – stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
16.02.2019
Prawo cywilne
Algorytm funkcji skrótu SHA-1 w podpisie kwalifikowanym jest nierekomendowany, co nie znaczy wycofany. Tak brzmi najnowsze stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji. W konsekwencji prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że opatrzone taki podpisem dokumenty są prawidłowe.
Jolanta Ojczyk
15.02.2019
Zamówienia publiczne
Darowizny mieszkańców na rzecz gminy z problemami finansowymi są zgodne z prawem, ale nieco nieetyczne. Są inne sposoby walki z zadłużeniem samorządu. Według informacji RIO gmina jest jednak w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2019
Finanse publiczne
Obowiązujące od kilku miesięcy nowe unijne i krajowe przepisy o ochronie danych wywołują wśród wszystkich zobowiązanych do ich stosowania wiele emocji i poczucia zagrożenia. Dobrze, że państwowe instytucje starają się je objaśniać i interpretować, ale gorsząca rywalizacja Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych niczemu dobremu nie służy.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
RODO
Im większe władztwo i większy zakres decyzyjności przysługuje danej osobie zatrudnionej w administracji publicznej, tym większy mamy dostęp do jej sfery prywatności, również do oświadczeń majątkowych - mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2019
Administracja publiczna RODO
Oferujący mieszkania na wynajem program Mieszkanie plus finansowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym minimalizuje ryzyko przedsiębiorcy. Korzysta też samorząd, który musi tylko zapewnić grunt i najemców. Ekspertów dziwi, że tak późno dostrzeżono zalety tej formuły.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2019
Budownictwo
Bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo - to trzy filary programu urzędu miasta Warszawy. Dodatkowe punkty przy rekrutacji uzyskają dzieci, które przeszły szczepienia zakłada uchwała radnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
Opieka zdrowotna
Rada miasta nie mogła uzależnić ważności wyborów do zarządu osiedla od osiągnięcia kworum. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne, ponieważ modyfikuje zasady określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Dorian Lesner
14.02.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy muszą ustalić nowy plan sieci szkół. To kolejny etap reformy związany z ostateczną likwidacją gimnazjów. Resort edukacji przypomina o konieczności zrealizowania tego obowiązku oraz udostępnia przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Zarządzanie oświatą
Rada ds. Kościołów i związków wyznaniowych ma być organem, powołanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
RODO
Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Starostwa potwierdzają, że CEPIK działa o niebo lepiej niż np. rok temu. Jednak są sygnały o przypadkach braku informacji o badaniu technicznym pojazdu w systemie. Ministerstwo Cyfryzacji stanowczo temu zaprzecza. Zdaniem resortu system działa bez zarzutu.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.02.2019
Administracja publiczna
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje również prawo mieszkańców do oddania zwierzęcia do schroniska lub zawiezienia rannego w wypadku zwierzęcia do lekarza weterynarii. Jest to zatem akt prawa miejscowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
14.02.2019
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony potencjalnym naruszeniem prawa do prywatności przez poszerzenie monitoringu na jednym z krakowskich osiedli. Kraków chce w ten sposób walczyć z przestępczością.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2019
Administracja publiczna
Czy im więcej kamer, tym mniejsza przestępczość? Spór o to trwa właśnie w Krakowie. Jak zauważają eksperci, monitoring wizyjny w miejscu publicznym dotyka problemu ochrony danych osobowych. Na drugiej szali jest walka z zagrożeniami porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2019
Samorząd terytorialny RODO
Profil zaufany ma już ponad 2,6 mln osób. Osoby te mogą korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, na którym znajdują się np. informacje o wystawionych e-receptach i kosztach leczenia w ramach NFZ.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna
Regulamin korzystania z parku miejskiego naruszył prawa mieszkańców, opiekunów zwierząt zakazując im wchodzenia na teren ogólnie dostępny - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jest to ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego zaostrza warunki karalności wobec kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz przywraca jedną komisję wyborczą we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych.
Agnieszka Matłacz
12.02.2019
Wybory

Prezydent podpisał zmiany pozwalające na wyższe bonifikaty przy likwidacji użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Budownictwo
Jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. zaproponowane przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu - to zmiana, którą wprowadzi nowelizacja podpisana przez prezydenta.
Agnieszka Matłacz
12.02.2019
Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Budownictwo
Do samorządów może trafić nawet 62,6 mln zł na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pieniądze będą przyznawane w ramach programu "Senior plus".
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Pomoc społeczna Finanse samorządów
Sieć Obywatelska Watchdog Polska będzie edukowała mieszkańców, jak działać w sytuacjach, gdy samorząd nie konsultuje swoich decyzji. Kolejna edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych ma rozwijać wiedzę na temat wolności słowa i prawa do informacji publicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić innowacje w firmach działających w miastach średniej wielkości, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mogą liczyć na wsparcie. Wkrótce nabór wniosków w programie Inteligentny Rozwój, kolejny za pół roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Małe i średnie firmy
Rada Etyki Mediów jest zdania, że w publikacjach TVP o prezydencie Gdańska złamano 5 z 7 zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Oświadczenie wydano po apelu prezydentów pięciu miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak powiaty zabezpieczają rekultywację gruntów, gdzie zaprzestano wydobycia. Okazuje się, że zakopywano tam nawet tony odpadów. Dochodziło też do „handlu dziurami”.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Środowisko
Odpady łatwopalne, w tym papier, mają być magazynowane w pomieszczeniach. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zastąpi wymogi określane dotychczas w decyzjach administracyjnych. Firmy przetwarzające odpady będą miały tylko dwa lata na dostosowanie się do nowych wytycznych.
Jolanta Ojczyk
12.02.2019
Środowisko Odpady