Podczas okresu przejściowego po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zasady pobytu oraz pracy jej obywateli i członków ich rodzin w Polsce pozostaną bez zmian. To samo dotyczy praw Polaków zamieszkujących na wyspach.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Administracja publiczna Brexit
Z zasady względnej stabilności imienia i nazwiska wynika, iż tylko wystąpienie ważnych powodów uzasadnia ich zmianę. Gdy strona nie wykaże, że jej dotychczasowe nazwisko ją ośmiesza, to nie może domagać się zmiany na inne nazwisko - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Aleksandra Partyk
01.02.2020
Administracja publiczna RODO
Jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej, powinien wskazać podstawę prawną. Każdemu przysługuje skarga na bezczynność organu. Prawo przewiduje też sankcję karną dla urzędnika, który dopuścił się zaniedbania. Najbardziej dotkliwa jest jednak utrata reputacji urzędu – uważa dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Samorząd terytorialny RODO

Episkopat: Religia w szkole w wymiarze dwóch lekcji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo - podkreśliła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I przypomniała o konieczności respektowania przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych o nauczaniu religii w szkole.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych - przewiduje projekt ustawy
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Prawo karne
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych głosami posłów PiS odrzuciła w piątek poprawkę klubu Lewicy sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o około 800 mln zł. Nadal więc brakuje na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli. Wzrost subwencji miałby nastąpić kosztem budżetu Wojsk Obrony Terytorialnej – ok. 689 mln zł oraz Funduszu Kościelnego - ok. 85 mln zł.
Beata Igielska
31.01.2020
Zarządzanie oświatą
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na utworzenie nowej jednostki – centrum usług społecznych. O pieniądze mogą starać się gminy, nie jest wymagany wkład własny. W puli jest 100 milionów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od piątku 31 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Dzięki niej terminy składania sprawozdań za 2019 rok zostały wydłużone do połowy 2020 roku. Firmy mają też prawo prowadzenia papierowej ewidencji do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO.
Jolanta Ojczyk
31.01.2020
Środowisko Odpady

Po zmianie przepisów o rejestracji wciąż kolejki w wydziałach komunikacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miast są zasypywane dużą liczbą zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów. Przykładowo w jednym z powiatów to około 40 tysięcy nowych spraw. Konieczne jest więc zatrudnienie nowych pracowników. Związek Powiatów Polskich przygotował projekt rozwiązań prawnych i proponuje wprowadzenie opłat za zgłoszenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Dopóki nie będzie miało miejsca formalne ogłoszenie wyników wyborów, to wyborcy nie mogą skutecznie składać protestów wyborczych. Ani protest przedwczesny, ani spóźniony nie mogą być merytorycznie rozpoznane. Należy go pozostawić bez rozpoznania – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
31.01.2020
Wybory
Państwa członkowskie w Radzie UE przyjęły w czwartek decyzję o zawarciu umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. To ostatni formalny krok tej procedury, bo dzień wcześniej Parlament Europejski poparł tę umowę, która sprawia, że brexit nastąpi w uporządkowany sposób. Równocześnie zacznie się 11-miesięczny okres przejściowy.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Prawo unijne
Specjalnie opracowane procedury bezpieczeństwa przewidują nowe uprawnienia pracowników pomocy społecznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia. Wprowadziły je dwa warszawskie ośrodki pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2020
Pomoc społeczna
Trzynaście miast uzyska dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup nowych autobusów elektrycznych. Ekologiczny transport miejski jest wspierany w miastach dużych i średnich. Wsparcie z programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 460 milionów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2020
Samorząd terytorialny

TSUE: Instytucje publiczne mają tylko 30 dni na regulowanie faktur

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Kraje Unii Europejskiej powinny dołożyć wszelki starań, by instytucje publiczne płatności przedsiębiorstw prywatnych realizowały w terminie 30, względnie 60 dni. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE we włoskiej sprawie. Stawia on pod znakiem zapytania także zgodność polskich przepisów z prawem UE.
Jolanta Ojczyk
30.01.2020
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

MEN nie chce obowiązku szczepień przy rekrutacji do przedszkoli

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi podstaw, aby zmieniać ustawowe kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka - tak resort zareagował na postulaty w tej sprawie zgłaszane przez niektóre samorządy. Także RPO sugerował ustawowe mobilizowanie rodziców do obowiązkowych szczepień dzieci.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Najwyższa Izba Kontroli w 2020 r. zbada organizację pracy nauczycieli w szkołach publicznych i kształcenie w szkołach specjalnych. Przyjrzy się też m.in. finansowaniu szkolnictwa wyższego  – wynika z planu pracy NIK na bieżący rok. Raporty z tych kontroli mają byc opublikowane pod koniec tego roku lub dopiero w przyszłym.
Beata Igielska
30.01.2020
Zarządzanie oświatą

Gminne nagrody dla nauczycieli pożądane i kontrowersyjne

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Nagrody dla nauczycieli budzą sporo emocji, szczególnie w małych gminach wiejskich. Nie chodzi tylko o prestiż, ale również o zastrzyk gotówki. Regulaminy są, bo muszą być, ale charakteryzują się dużym poziomem ogólności, kryteria bywają rozmyte. Dlatego i nauczycielskich pretensji bywa sporo. Samorządy zaś na ten temat najchętniej milczą.
Beata Igielska
30.01.2020
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Burmistrz nie może powołać do komisji przyznającej dotacje celowe radnych rady gminy i nałożyć na nich odpowiednich obowiązków – stwierdziło kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Radni nie są ani pracownikami urzędu miasta, ani nie łączy ich z burmistrzem miasta żaden stosunek prawny.
Robert Horbaczewski
30.01.2020
Samorząd terytorialny
Nie wiadomo, jak długo samorządy będą mogły przyjmować uchwały krajobrazowe. W nowej ustawie o planowaniu przestrzennym dotychczasowe zasady będą zmodyfikowane. Oznacza to, że zapisy uchwał reklamowych stracą ważność - twierdzi Marta Lorych, radca prawny. Tymczasem kwestią takich uchwał zajmuje się Trybunał Konstytucyjny.
Marta Lorych
30.01.2020
Środowisko
Parlament Europejski w Brukseli poparł w środę umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja ta otwiera formalnie drogę do brexitu. To oznacza, że rozpocznie się tzw. okres przejściowy, w trakcie którego Londyn i Bruksela będą negocjować umowę o przyszłych relacjach.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Prawo unijne
Stworzenie obowiązku powszechnego chipowania psów i wprowadzenie centralnego systemu ich ewidencji jest konieczne – uważają samorządowcy. Obecnie nawet 18 tysięcy złotych płaci gmina za zaopiekowanie się jednym wyłapanym zwierzęciem. Dzięki chipowi łatwiej będzie znaleźć właściciela i obciążyć go kosztami.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny
Według samorządowców proponowane przez resort edukacji zmiany wprowadzające możliwość nagradzania nauczycieli przez kuratorów oświaty spowodują ingerencję w prowadzenie szkół przez organy samorządu i dyrektorów. Opiniują projekt rozporządzenia w tej sprawie negatywnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Kadry w oświacie
Ochrona drzew to wyzwanie w kontekście kryzysu klimatycznego i praktyk gospodarowania zieloną infrastrukturą w gminach. Podczas webinarium przybliżona zostanie problematyka działań na rzecz drzew, roli mieszkańców i wniosków o nałożenie kar za uszkodzenie drzew.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny

Prezydent podpisał ustawę o karach za utrudnianie polowań

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań, odstrzał sanitarny z użyciem broni z tłumikiem oraz zmiany zasady wyboru Głównego Łowczego wprowadza m.in. ustawa o zwalczaniu ASF, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Krzysztof Sobczak
29.01.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej” rząd przeznaczył 6 milionów złotych na dofinansowanie realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych. Wnioski mogą składać między innymi samorządy i organizacje pozarządowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny
Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę, związanego z Solidarną Polską i Patrykiem Jakim, na wiceministra klimatu. Będzie odpowiadał m.in. za gospodarkę odpadami. Nominację wręczył Michał Kurtyka, minister klimatu.
Jolanta Ojczyk
29.01.2020
Środowisko
Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała na ten rok około 90 kontroli. Wśród obszarów, którym przyjrzą się kontrolerzy, warto wymienić: bezpieczeństwo obywateli, gospodarkę finansową państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym. Oprócz kontroli planowych NIK regularnie przeprowadza też kontrole doraźne – kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r.
Agnieszka Matłacz
29.01.2020
Administracja publiczna
Samorządowcy mają zastrzeżenia do wstępnych propozycji Ministerstwa Rozwoju, ale nowe prawo ma szansę uporządkować przestrzeń. Liczą na wypracowanie rozwiązań, również co do zasad finansowania. Zmieniając z urzędu plan, gminy musiałyby płacić bardzo wysokie rekompensaty, a to fizycznie niemożliwe – mówi Stanisław Jastrzębski
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy raczej nie wycofają się z opłaty klimatycznej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Opłata klimatyczna w niewielkim stopniu, ale zasila budżety samorządów, są więc one - z wyjątkami - przeciwne jej likwidacji. Pytanie, czy gmina powinna ją pobierać, jeśli powietrze nie nadaje się do oddychania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie ich na specjalne cele, takie jak wymiana kopciuchów. Jak się okazuje, gminy mają też problem ze skutecznym pobieraniem tej opłaty.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Dyrektorzy szpitali coraz bardziej bezradni wobec żądań lekarzy

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarze walczą o podwyżki i coraz częściej składają wypowiedzenia umów w szpitalach. Bywa, że tylko po to aby zgłosić się w nowym konkursie na to samo stanowisko i skorzystać z lepszej oferty. A nowy rok oznacza nowe żądania płacowe w wielu szpitalach, szczególnie ze strony anestezjologów, psychiatrów, pediatrów.
Katarzyna Nowosielska
29.01.2020
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski