Gmina planująca dostarczać mieszkańcom bezpłatny Internet musi wpisać się do rejestru JST...
Anna Dudrewicz
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Wójt w dniu 30 kwietnia podał zmiany do projektu arkusza organizacyjnego, w wyniku których dwóch...
Bożena Barczewska
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Muzeum Powstań Śląskich zostanie zorganizowane w Świętochłowicach. Będzie zlokalizowane w byłej...
PAP
24.08.2011
Władze samorządowe w Polsce wydają na inwestycje więcej, niż centralne - wynika z analizy Forum...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Ponad 24 mln zł otrzymają z Programu Operacyjnego ,,Ryby 2007-2013, finansowanego z funduszy...
PAP
24.08.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
W Płocku powstanie drugi na Mazowszu i czwarty w Polsce punkt preselekcyjnego ważenia samochodów...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Jedenastu uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych będzie od 1 września otrzymywać stypendia...
PAP
24.08.2011
Wojewoda warmińsko-mazurski zapowiedział we wtorek, że będzie interweniował w sprawie ograniczenia...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Formuła, w jakiej dany podmiot, będący wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,...
Anna Stańczuk
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy osoba prywatna, która dokonała zgłoszenia o wystąpieniu szkody w środowisku ma możliwość...
Marcin Makowski
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy można odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na...
Radosław Skwarło
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy kosztorys inwestorski może zostać sporządzony jako kosztorys uproszczony?
Paulina Soszyńska-Purtak
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło własne forum internetowe poświęcone Funduszom...
Anna Dudrewicz
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy otrzymana z urzędu marszałkowskiego przez spółdzielnię lub stowarzyszenie dotacja na remont...
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Samo hipotetyczne, ewentualne zagrożenie naruszenia interesu prawnego w przyszłości, nie może...
Anna Dudrewicz
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Oskarżony o korupcję burmistrz Trzcianki Marek K. stanął w poniedziałek przed sądem Trzciance...
PAP
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Spółka Koleje Mazowieckie oficjalne przejęła 16 nowych pociągów typu ELF. Nowymi składami...
PAP
23.08.2011
Kilka rezerwatów przyrody i 23-proc. udział lasów w powierzchni - to niektóre informacje z folderu,...
PAP
23.08.2011
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2011 roku wzrosło wobec maja o 9 mld 255,17 mln zł, tj....
PAP
23.08.2011
Czy gmina może zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję samorządowego kolegium...
Radosław Skwarło
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy pracownikowi samorządowemu można powierzyć inne stanowisko urzędnicze niż dotychczas...
Michał Culepa
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 4603), który dotyczy obowiązków...
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Do 12 września szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do programu Owoce w szkole. Unia Europejska...
Anna Dudrewicz
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Ponad 60 wystawców bierze udział w targach Sto pomysłów dla Biebrzy, które odbywają się w niedzielę...
PAP
22.08.2011
Czy istnieją przepisy prawne, które pozwalają organowi na odmowę nadania numeru budynku ze względu...
Anna Kamińska
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Oszczędności rzędu trzech miliardów złotych rocznie dla obywateli i firm da przyjęta w piątek przez...
PAP
22.08.2011
Minister pracy Jolanta Fedak chce 200 mld zł z naszych oszczędności z II filaru przeznaczyć na...
PAP
22.08.2011
Miasto Poznań przygotowało konkurs na opracowanie interdyscyplinarnego projektu zagospodarowania...
22.08.2011
Bezspornym jest, że zły stan zdrowia osób spokrewnionych w pierwszym stopniu może stanowić...
Anna Dudrewicz
22.08.2011
Samorząd terytorialny