Jak podano w piśmie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, wpłaty do budżetu państwa wyniosą:
- w przypadku gmin: 651.052 tys. zł
- w przypadku powiatów: 1.068.692 tys. zł
- w przypadku województw: 687.172 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa dokonują samorządy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest odpowiednio wyższy niż ten wskaźnik obliczony dla wszystkich samorządów na danym szczeblu.

Źródło: mf.gov.pl

Pisaliśmy o tym również:
Opublikowano planowane kwoty subwencji ogólnej na 2012 r.
Wzrośnie część oświatowa subwencji ogólnej