Teresa Serafin

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel i wychowawca dzieci niewidomych z upośledzeniem umysłowym, długoletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współpracowała m.in. z Komitetem Ekspertów przy Komisji Zdrowia i Edukacji Unii Europejskiej w Strasburgu, Polskim Komitetem Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, Krajową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Autorka wielu publikacji z dziedziny kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Artykuły autora

Zajęcia rewalidacyjne – tryb przyjęcia dziecka

Samorząd terytorialny

Rodzice ucznia klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zwrócili się z prośbą do organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o umożliwienie ich dziecku korzystania ze sprzętu do...

12.10.2011
1  2