Rada miasta nie może uchwalić różnych stawek podatku od nieruchomości dla budowli należących do...
Anna Dudrewicz
25.01.2012
Samorząd terytorialny
Na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej opublikowano serię filmów...
Karol Kozłowski
25.01.2012
Samorząd terytorialny
Taki wniosek można wysnuć po konferencji Dostępność Komunikacyjna Metropolii Gdańskiej, która...
Gdańsk
25.01.2012
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty...
Anna Dudrewicz
25.01.2012
Samorząd terytorialny
Na stronie MSW opublikowano komunikat przypominający właścicielom i zarządcom o konieczności...
Anna Dudrewicz
25.01.2012
Samorząd terytorialny
Brak dostateczniej wiedzy obywateli, prowadzi do uiszczania przez nich opłat skarbowych w sprawach,...
Cezary Chabel
25.01.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 400 mln zł na inwestycje przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego, to ponad 40...
Kamil Szubański
25.01.2012
Samorząd terytorialny
We wtorek radni przyjęli budżet Poznania na 2012 rok, w którym wydatki mają wynieść 2 mld 962 mln...
Jan Koprowski
24.01.2012
Powstanie projekt ogólnopolskiego programu finansowania odbudowy dróg lokalnych, które zniszczono...
Jerzy Rausz
24.01.2012
Związek Artystów Scen Polskich włączył się w walkę o zwiększenie okrojonego o blisko 800 tys. zł...
Durasik Marcin
24.01.2012
Rodzice uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 dla dzieci z wadami słuchu w Łodzi...
Kamil Szubański
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Blokowanie codziennie przez godzinę głównej drogi w Chełmie (Lubelskie) tak protestuje grupa...
Chrzanowska Renata
24.01.2012
Niemal 100 mln zł planuje przeznaczyć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie...
Huk Wojciech
24.01.2012
31 stycznia br. mija termin przyjmowania prac do IX edycji Konkursu miesięcznika Samorząd...
Karol Kozłowski
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Do jakiego organu należy wnieść odwołanie od decyzji starosty zatwierdzającej projekt robót...
Lidia Król
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Czy gmina może prowadzić księgowość szkoły, gdy nie ma w niej powołanego zespołu obsługi szkół?
Agata Piszko
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Wszystkich kibiców narciarstwa biegowego i Justyny Kowalczyk z przykrością informujemy, że nie ma...
Szklarska Poręba
24.01.2012
Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała pismo do Minister Edukacji Narodowej w sprawie opłat...
Anna Dudrewicz
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Dwójka popularnych prezenterów radiowych urządziła podczas dzisiejszej porannej audycji happening...
Karol Kozłowski
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Dzięki zmianie Programu Infrastruktura i Środowisko sektor środowiska zyskał blisko 360 mln euro na...
Anna Dudrewicz
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Realizacja przez organy jednostki samorządu terytorialnego upoważnień ustawowych do wydawania aktów...
Anna Dudrewicz
24.01.2012
Samorząd terytorialny
W ustawach nie znajdujemy przepisu, który mógłby być podstawą decyzji o przerwaniu sesji. Należy...
Ireneusz Krześnicki
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Dziewięć województw jednoczy siły i chce mieć udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego donosi...
Podsiedzik Tomasz
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Miasta znalazły sposób na podreperowanie budżetów: wprowadzają opłaty za odprowadzanie wody po...
Podsiedzik Tomasz
24.01.2012
Samorząd terytorialny
Górnośląski Związek Metropolitalny nie zajął stanowiska w sprawie projektu ustawy o powiecie...
Piotrowiak Katarzyna
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Godzinę krócej w ciągu doby świecą uliczne latarnie w Krakowie. Jak tłumaczy Zarząd Infrastruktury...
Grzyb Rafał
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Dwie nadzwyczajne sesje rady miasta dotyczące tego samego tematu - reorganizacji oświaty w Radomiu...
Pecka Ilona
23.01.2012
Niewłaściwe konstruowanie uchwał dotyczących budżetu Kielc, brak dyskusji nad ich projektami i zbyt...
Bańcer Katarzyna
23.01.2012
4 mln zł pożyczki dostanie borykający się z problemami finansowymi Wojewódzki Szpital...
Krzysztof Konopka
23.01.2012
Kto powinien finansować remonty podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, jeśli organami...
Izabela Klisowska
23.01.2012
Samorząd terytorialny