W konkursie pod nazwą "Transport w sieci" oceniano strony poświęcone projektom realizowanym w ramach VI, VII i VIII priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Rywalizowało 17 stron internetowych.

"Konkurs został zorganizowany z myślą o uhonorowaniu beneficjentów, którzy podjęli trud założenia i utrzymywania strony internetowej poświęconej realizowanym projektom. To nieobligatoryjne działanie musi jednak spełniać wymogi zawarte w "Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Dlatego skrupulatnie i surowo ocenialiśmy kompletność i aktualność zamieszczonych na stronie informacji, kwestie związane z wizualizacją PO IiŚ, proporcjami znaków, opisami realizowanych projektów z uwzględnieniem roli i wkładu finansowego Unii Europejskiej" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Witrynę internetową o budowie mostu drogowego dla Torunia przygotowała na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg firma www.intertom.pl. Na stronie znajdziemy najbardziej aktualne informacje na temat inwestycji, dane o historii, finansowaniu i parametrach technicznych, zdjęcia z budowy, tapety na pulpit, a nawet kamerę na plac budowy. Tam są też prowadzone ankiety, konkursy i zapisy na wycieczki dla osób zainteresowanych tą wielką budową.
 


- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, nagroda cieszy tym bardziej, że strona dotyczy największej i najważniejszej inwestycji, jaką realizuje miasto. Po liczbie jej odwiedzin widzimy, że ludzie chętnie z niej korzystają. Nagroda jest potwierdzeniem , że jest ona czytelna i zawiera ciekawe informacje - mówi Andrzej Glonek, dyrektor MZD. - To wyróżnienie jest dla nas motywacją do dalszej pracy i działań na rzecz promocji projektu za pomocą strony internetowej - dodaje Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego.