Mieszkańcy gminy Płaska (Podlaskie) będą głosowali w niedzielę w referendum o odwołanie wójta gminy...
PAP
02.06.2012
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele 25 lubuskich organizacji pozarządowych wezmą udział w Targach Aktywności...
PAP
01.06.2012
Jak prawidłowo należy ustalić i wypłacić dodatek za wieloletnią wysługę lat dla pracownika...
Małgorzata Skibińska
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Czy starosta ma obowiązek wpisywania do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej...
Janusz Jerzy
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Przyjęcie w planie ustaleń niezgodnych z treścią studium stanowi naruszenie zasad sporządzania...
Anna Dudrewicz
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Gdynia przygotowała 300 zestawów kibica, dla osób, które są zameldowane w mieście i wybierają się...
01.06.2012
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym rozszerzyła katalog zdarzeń powodujących przemijającą...
Adam Bochentyn
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012...
Adam Bochentyn
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Z dniem 5 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i...
Adam Bochentyn
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać...
Anna Dudrewicz
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Kielecki oddział PTTK przeprowadzi w regionie świętokrzyskim inwentaryzację Szlaku Frontu...
Józef Machnik
01.06.2012
Stolicę dławią roszczenia do nieruchomości odebranych właścicielom tuż po wojnie. Platforma chce to...
Podsiedzik Tomasz
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Choć warszawski ratusz na razie zaprzecza, jakoby miał sprzedać Miejskie Przedsiębiorstwo...
Podsiedzik Tomasz
01.06.2012
Samorząd terytorialny
Za powstaniem w województwie kujawsko-pomorskim metropolii bydgosko-toruńskiej opowiedzieli się w...
Jerzy Rausz
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Czy w związku z tym, że od września będzie tylko liceum ogólnokształcące słuchacze kształcący się...
Agata Piszko
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Andrzej Kuchar, większościowy udziałowiec Lechii Gdańsk zapowiedział wycofanie się z finansowania...
Karol Kozłowski
31.05.2012
Gmina ma obowiązek uiszczenia opłat zastępczych, ale jedynie wówczas, gdy osoba, za którą gmina...
Anna Dudrewicz
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Czy opłata adiacencka ustalona w decyzji może być rozłożona na raty inne niż roczne (art. 147...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Z dniem 17 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia...
Adam Bochentyn
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Deficyt sektora rządowego i samorządowego w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 11,4 proc. PKB,...
PAP
31.05.2012
Finanse samorządów
W związku z przypadkami łamania podczas prac remontowych w budynkach przepisów dotyczących ochrony...
PAP
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Strażnicy miejscy będą wyposażeni w broń palną, dostaną prawo prowadzenia kontroli osobistej i...
Radosław Dąbrowski
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy wojewódzkie oczekują, że eksploatacja gazu łupkowego będzie przebiegała pod stałą...
Wojciech Krzyczkowski
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Serwis Samorządowy konkursie. Do wygrania książka p....
Karol Kozłowski
31.05.2012
Samorząd terytorialny
Opolska prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego niedopełnienia obowiązków...
PAP
30.05.2012
Samorząd terytorialny
Wszystkie podkarpackie służby w tym policja, straż graniczna i pożarna są już przygotowane na Euro...
Huk Wojciech
30.05.2012
Jakie kwalifikacje musi posiadać główny księgowy spółki z o.o. będącej własnością gminy?
Michał Culepa
30.05.2012
Samorząd terytorialny
Znowelizowane rozporządzenie ujednolica kolorystkę i oznakowanie pojazdów straży gminnej....
Adam Bochentyn
30.05.2012
Samorząd terytorialny
Każda omyłka w obrębie numeru działki w istocie dotyczy cechy kwalifikującej działkę, nie może być...
Anna Dudrewicz
30.05.2012
Samorząd terytorialny
14 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES -...
Karol Kozłowski
30.05.2012
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski