Rozporządzenie poszerza katalogu przypadków, w których dopuszczalne jest stosowanie informacji dwujęzycznych. W wyniku zmian w przepisach, mogą one być umieszczane:
- na lotniskach oraz na pokładach statków powietrznych zarejestrowanych w Polsce
- w zintegrowanych węzłach przesiadkowych i w portach i przystaniach morskich
- na pokładach statków polskich i statków morskich o polskiej przynależności
- bankomatach oraz w automatach biletowych
Przepisy rozporządzenia określają również techniczne zasady umieszczania napisów w języku obcym (jako uzupełnienie nazw i tekstów sporządzonych w języku polskim).
Przyjęte regulacje sankcjonują przyjętą od dawna praktykę umieszczania dwujęzycznych nazw np. na lotniskach. Zmiany mają ułatwić obcokrajowcom, w tym pasażerom samolotów i statków, poruszanie się i korzystanie z infrastruktury węzłów przesiadkowych, a także reszty miast. W efekcie będzie to wpływało na promocję miast i polepszy ich wizerunek.
Rozporządzenie weszło w życie 3 listopada 2011 r.
 
Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy (Dz. U. Nr 224, poz. 1349)