Szkoła Podstawowa nr 35 oraz przedszkole znajdą się w obiekcie budowanym na Bielawach. Jak wygląda...
Toruń
01.12.2011
Władze Łodzi chcą w przyszłym roku przeprowadzić pilotażowy program budowy mieszkalnych kontenerów...
Kamil Szubański
30.11.2011
Samorząd terytorialny
W czwartek stołeczni radni nie zajmą się podwyżkami opłat za przejazdy taksówkami - projekt uchwały...
Nocuń Katarzyna
30.11.2011
Wójt gminy Niegosławice (Lubuskie) jest podejrzany o przyjęcie i żądanie łapówki w zamian za...
Marcin Rynkiewicz
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Dla nowo powstającego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji sprawy samorządu będą niezmiernie...
Marzena Kozłowska
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych pikietowali w środę przed Śląskim Urzędem...
Błoński Marek
30.11.2011
Samorząd terytorialny
36,4 km dróg zostanie w 2012 roku zmodernizowanych w Podlaskiem w ramach Narodowego Programu...
Próchnicka Izabela
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Analiza dostępności usług publicznych tzw. metodą design thinking zostanie w przyszłym roku...
Mateusz Babak
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej jest obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej...
Henryk Gawroński
30.11.2011
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Jak jednostka samorządu terytorialnego powinna księgować dochody oraz wydatki w budżecie, jeżeli...
Renata Niemiec
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo samorządowej komórce organizacyjnej musi odbyć służbę...
Michał Culepa
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Blisko 1,9 mln zł unijnej dotacji otrzyma sześć gmin woj. śląskiego, które zdecydowały się na...
Błoński Marek
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt rozporządzenia w...
Patryk Ciurak
30.11.2011
Samorząd terytorialny
W ubiegłym tygodniu poprosiliśmy Was o wypełnienie krótkiej ankiety, która miała na celu...
Karol Kozłowski
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w...
Anna Dudrewicz
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomir Broniarz, zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 42...
Anna Dudrewicz
30.11.2011
Samorząd terytorialny

UOKiK ściga nieuczciwe gminy

Samorząd terytorialny
Od początku roku aż w 42 przypadkach Prezes UOKiK stwierdziła stosowanie niedozwolonych praktyk na...
Anna Dudrewicz
30.11.2011
Samorząd terytorialny
W stosunku do osób zmarłych nie można wydawać orzeczeń, a jeśli takie zostało wydane, to jest ono...
Anna Dudrewicz
30.11.2011
Samorząd terytorialny
Już ponad 2700 osób w ciągu miesiąca od startu rekrutacji zgłosiło chęć udziału w Wolontariacie...
30.11.2011
W dniu 29 września 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie...
Patryk Ciurak
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej należy uwzględniać dodatek socjalny i...
Michał Culepa
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Z art. 134 k.p.a. ani też z treści innego przepisu procedury administracyjnej nie wynika zakaz...
Anna Dudrewicz
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Do konkursu na dyrektora szkoły zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy nie zostali dopuszczeni do...
Krzysztof Gawroński
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Samorządy znalazły pomysł na zdobycie pieniędzy na remonty dróg lokalnych. Będą domagać się...
Anna Dudrewicz
29.11.2011
Samorząd terytorialny
30 listopada mija termin na uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez...
Anna Dudrewicz
29.11.2011
Samorząd terytorialny
W środę - 30 listopada br. - odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej. Tym...
Anna Dudrewicz
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Zduńskowolscy radni, podejmując w dniu 27 października br. uchwałę podwyższającą stawki podatków od...
Ireneusz Krześnicki
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w trakcie V Zjazdu Gospodarczego Miast 23...
Anna Dudrewicz
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych przewiduje przyjety we wtorek przez Radę...
LEX
29.11.2011
Samorząd terytorialny
Strona internetowa www.most.torun.plna podium. W ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez...
Toruń
29.11.2011