Niektóre gminy w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2011 r. zostały zawiadomione o...
Wiesław Śniecikowski
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Ponad sześćdziesięciu sportowców i trenerów z Dolnego Śląska otrzymało we wtorek nagrody finansowe...
Ciepielski Michał
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dyrektor szkoły nie może rozpatrywać odwołania od własnej decyzji odmawiającej dostępu do...
Katarzyna Jędrzejewska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
W Przemyślu (Podkarpackie) powstanie sortownia odpadów komunalnych. Samorząd chce zrealizować tę...
Huk Wojciech
06.12.2011
Od wtorku pasażerowie łódzkiego MPK mogą korzystać z elektronicznych biletów okresowych zwanych...
Durasik Marcin
06.12.2011
Dnia 6 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10...
Katarzyna Irytowska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dnia 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie z 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o...
LEX
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Czy sąd może wezwać na świadka w sprawie samowoli budowlanej pracownika organu nadzoru budowlanego?
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Na jakich zasadach pracownik samorządowy musi złożyć oświadczenie majątkowe?
Michał Culepa
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U....
Karol Kozłowski
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Opłaty za przechowywanie usuniętych samochodów na parkingu strzeżonym pobierane w trybie ustawy...
LEX
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Stopa procentowa składki rentowej wzrośnie o 2 punkty procentowe i będzie wynosiła 8% podstawy...
Izabela Baranowska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dolne Miasto Otwarte: na historię - na siebie - na innych - Spotkanie partnerów społecznych Dolne...
Gdańsk
06.12.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Orzeczenie stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonego aktu, o jakim mowa w art. 94 ust. 2...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dzisiaj (6 grudnia) wielka inauguracja świątecznej iluminacji w Gdyni. Już o zmierzchu dekoracje...
06.12.2011
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Robert Dziewiński w piśmie skierowanym do właścicieli i...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Ścisła specjalizacja szpitali w konkretnych dziedzinach to - według menedżerów ochrony zdrowia -...
PAP
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują zbywanie nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze...
Radosław Skwarło
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach zostanie prawdopodobnie zlikwidowany mówił w...
Ławnicka Bożena
05.12.2011
Samorząd terytorialny
Budowa Nowego Centrum Łodzi, rewitalizacja śródmieścia, rozwój miasta jako centrum logistyki i...
Kamil Szubański
05.12.2011
Samorząd terytorialny
Ok.132 mln zł dotacji do połączeń kolejowych zaplanowano w projekcie przyszłorocznego budżetu woj....
Mateusz Babak
05.12.2011
Samorząd terytorialny
Od 1 stycznia 2013 r. należące do samorządów Przewozy Regionalne zostaną podzielone na spółki...
Mateusz Babak
05.12.2011
Samorząd terytorialny
PGE Obrót S.A. dostarczać będzie przez następne dwa lata energię elektryczną blisko 300 podmiotom...
Pogrzebny Rafał
05.12.2011
Blisko 2,2 mld zł przeznaczy Szczecin na inwestycje w latach 2014-2020, z czego 1,6 mld ma...
Prueffer Ewa
05.12.2011
Samorząd terytorialny
Czy prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych powinni sporządzać rzeczoznawcy...
Anna Kawecka
05.12.2011
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach zostanie prawdopodobnie zlikwidowany - zapowiedział w...
PAP
05.12.2011
Od poniedziałku w internecie działa rozbudowany serwis o jakości powietrza w Małopolsce. Nowością...
PAP
05.12.2011
W 23 tyskich przedszkolach tradycyjne listy obecności zastąpione zostały przez zbliżeniowe karty...
Piotrowiak Katarzyna
05.12.2011
Prawie 497 mln zł na inwestycje, czyli o ponad 91 mln więcej niż w bieżącym roku, zaplanowano w...
Toruń
05.12.2011