Ministerstwa dementują doniesienia o podatku na budowę elektrowni jądrowej

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. - Nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej - poinformowały resorty.

03.11.2022

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty

Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.

03.11.2022

Nowe przepisy energetyczne już z podpisem Prezydenta

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy

Po podpisie Andrzeja Dudy wiadomo już, jaki będzie ostateczny kształt ustawy zamrażającej ceny prądu na przyszły rok. Małe firmy, samorządy i inni uprawnieni odbiorcy będą musieli złożyć do końca listopada specjalne oświadczenia, by skorzystać z tych preferencji. Pojawi się podatek od zysków wytwórców energii, zwany "odpisem na Fundusz".

02.11.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

01.11.2022

Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

31.10.2022

Rozliczanie wpłat do PPK – korekty wciąż z problemami

Domowe finanse Emerytury i renty PIT PPK

Po prawie 3 latach funkcjonowania PPK ustawodawca zdecydował się wreszcie uregulować zasady dokonywania korekt wpłat przekazywanych przez podmioty zatrudniające do instytucji finansowych. Jednak wielu pracodawców nadal nie ma pewności jak powinni się zachować, gdy korekta zostanie już dokonana lub gdy okaże się, że jej dokonanie przez instytucję finansową stanie się niemożliwe.

29.10.2022

Data nabycia spadku wpływa na podatek, ale liczą się także wartości i limity

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Od spadków płaci się podatek od spadków i darowizn. Daninę trzeba rozliczyć na specjalnym druku w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku. Najbliższa rodzina ma jednak prawo do zwolnienia z podatku. O spadku trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Jest na to sześć miesięcy. Od niedawna obowiązują nowe, wyższe limity wartości spadku, które dają prawo do zwolnienia innym grupom.

29.10.2022

Sejm zamraża ceny prądu dla małych firm i podmiotów wrażliwych

Rynek i konsument Domowe finanse Małe i średnie firmy

Senat chce, by ceny prądu były zamrożone w 2023 r. na poziomie niższym, niż chciał Sejm: 450 zł dla gospodarstw domowych i 600 zł dla małych firm i samorządów. W ustawie pozostał specjalny podatek od przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu tą energią. Projekt wciąż budzi kontrowersje.

27.10.2022

Pracodawca z pracownikiem ustali ryczałt w pracy zdalnej, a władza to sprawdzi

Domowe finanse Prawo pracy

Rząd umywa ręce w kwestii zwrotu pracownikom kosztów pracy zdalnej. Proponuje, by wysokość ryczałtu, zamiast zwrotu kosztów, była bezpośrednio uzgadniana w firmach. Jednocześnie nie rezygnuje z przepisu zawierającego niejasne kryteria ustalania kwoty ryczałtu wypłacanej pracownikom. Prawnicy obawiają się, że to zachęci ZUS i urzędy skarbowe do kontroli i kwestionowania wysokości świadczeń.

26.10.2022

Darowizny: Fiskus nieugięty, orzecznictwo rozbieżne, MF nie widzi problemu

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Regulacje dotyczące darowizn wśród najbliższej rodziny wciąż nie doczekały się jednoznacznych interpretacji. Fiskus uznaje, że pieniądze nie mogą być przekazane w gotówce. Orzecznictwo niektórych sądów administracyjnych jest jednak mniej restrykcyjne. Chaos utrudnia życie podatnikom, jednak Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów – mimo apeli i zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

24.10.2022

Samochód we współwłasności osoby niepełnosprawnej ze zwolnieniem z PCC

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

Nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą pełnosprawną samochodu osobowego, nie spowoduje utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Podatek zapłaci drugi współwłaściciel.

22.10.2022

Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.

22.10.2022

Polski Ład tylko nieznacznie poprawił konkurencyjność podatkową Polski

Domowe finanse PIT Podatki międzynarodowe

Tegoroczne zmiany w PIT nie poprawiły znacząco pozycji Polski na tle systemów podatkowych innych państw europejskich. Znacząco poprawiła się jedynie sytuacja osób, które przeciętnie zarabiają i mają na utrzymaniu rodzinę. Tymczasem na lidera w łagodności systemów podatków osobistych w Europie wyrastają Czechy.

20.10.2022

ZUS: Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska – Ukraina

Domowe finanse Emerytury i renty

Jeżeli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie, po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł wystąpić o „podwójną” emeryturę. Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą, która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z nią, osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać z obydwu państw. Zasada ta dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i ukraińskich – przypomina ZUS.

19.10.2022

NSA: Sześć miesięcy musi wystarczyć na złożenie oświadczenia

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nie można przeprowadzać testu zgodności z Konstytucją określonego przepisu bez odniesienia się do argumentacji, która wcześniej została podana przez Trybunał Konstytucyjny. Sześć miesięcy to nie jest za krótko, aby podatnik mógł zrealizować swoje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

18.10.2022

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie też minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł – zdecydował we wtorek rząd. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.

18.10.2022

Spadkobiercy sami muszą się upomnieć w ZUS o środki z OFE, które zostały po zmarłych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS, o czym wielu spadkobierców nie wie. Według danych Zakładu, od stycznia do sierpnia br. liczba wypłat środków z subkonta (II filar ZUS) wyniosła 31,6 tysięcy, a kwota jednorazowych wypłat - ok. 516 mln zł. Formalności trzeba zacząć od kontaktu z Zakładem.

18.10.2022

Prof. Mariański: Najwyższe podatki płacą ludzie pracy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Cała konstrukcja Polskiego Ładu od samego początku była błędem. Rząd tego nie mówił, ale chodziło o wprowadzenie podwyżki obciążeń poprzez udawanie obniżki. Z całą stanowczością trzeba też powiedzieć, że w Polsce najgorzej jest pracować. To najmniej opłacalna forma aktywności zawodowej – mówi serwisowi Prawo.pl prof. Adam Mariański.

18.10.2022

ZUS: Seniorzy wybierają pracę

Domowe finanse Emerytury i renty

Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę, decyduje się na dalszą pracę – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych Zakładu, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc.

17.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022