Córka ustanowi służebność mieszkania dla matki bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania przez córkę na rzecz matki, za zgodą zięcia, nie będzie wymagało zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdzają to organy skarbowe. Transakcji nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak zawarcie w tej sprawie umowy w formie aktu notarialnego.

20.08.2022

Nawet o 400 proc. wzrosną rachunki za prąd - wspólnoty i spółdzielnie chcą wsparcia

Domowe finanse Nieruchomości

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czekają podwyżki cen prądu o 300-400 proc. Takie propozycje przedstawiają im sprzedawcy energii na 2023 r. Chodzi o energię dla części wspólnych nieruchomości. Apelują więc o pilne zmiany w prawie, aby objąć je ochroną – tak jak odbiorców indywidualnych, ponieważ tylko pośredniczą w sprzedaży energii między dostawcą prądu a mieszkańcami.

19.08.2022

Dodatki motywacyjne w policji i SW mogą być niesprawiedliwe – ministerstwa odpowiadają RPO

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w Policji i w SW w gorszej sytuacji niż pozostałych – twierdzi RPO. MSWiA zapowiada, że przy projektowaniu i stosowaniu kolejnych regulacji o zbliżonym charakterze zostanie rozważona możliwość – na ile to będzie możliwe – przyjęcia bardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów.

19.08.2022

Cel mieszkaniowy z ulgą w PIT zrealizujemy także w Hiszpanii

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.

13.08.2022

Rząd nadal z rezerwą wobec projektu emerytur stażowych

Domowe finanse Emerytury i renty

Resort rodziny i polityki społecznej potwierdza, że nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, bo sposób obliczania emerytury istotnie przekłada się na wysokość świadczenia. Według MRiPS, potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym jego uelastycznianie.

12.08.2022

Doradztwo obywatelskie bez VAT

Domowe finanse VAT

Usługi doradztwa obywatelskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, o ile osoba je świadcząca nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego w związku z ich świadczeniem. Usługi te nie podlegają VAT, nawet gdy osoba je świadcząca prowadzi również działalność gospodarczą w innym zakresie, opodatkowaną VAT.

11.08.2022

Wiceminister: Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie być może dwucyfrowa

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być dwucyfrowa - zapowiedział we wtorek Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dodał, że zapowiada się rekordowo ze względu na wysoką inflację. Dlatego w przyszłym roku budżet na ten cel będzie musiał być o wiele wyższy, niż w tym roku.

10.08.2022

Badanie: Przez inflację Polacy podupadają na zdrowiu psychicznym - jesienią może być jeszcze gorzej

Domowe finanse Prawo pracy

Polacy niemal po połowie są podzieleni na podupadłych na zdrowiu psychicznym z powodu inflacji oraz na tych, którzy nie stracili kondycji. O pogorszeniu samopoczucia mówią głównie zarabiający 5000-6999 zł netto miesięcznie, kobiety, osoby młode i dobrze wykształcone – wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Zdaniem ekspertów, w IV kwartale br. odsetek osób deklarujących utratę zdrowia psychicznego z powodów ekonomicznych wzrośnie nawet do 70 proc.

08.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

Wynajem domków letniskowych z korzystną stawką PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.

06.08.2022

Czerwcowe emerytury znów w TK. RPO wnosi o uznanie niekonstytucyjności przepisów

Domowe finanse Emerytury i renty

Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Sejm poprawił przepisy, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym tak ustalano świadczenia wcześniej. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał ten problem MRiPS, ale bez rezultatu. Teraz przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z pytania sądu w takiej sprawie.

05.08.2022

Minister: Trwają prace nad ustawą wprowadzającą na stałe 14. emeryturę

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Będziemy szli w tym kierunku – zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ostateczny kształt projektu ustawy zostanie przedstawiony na początku 2023 r. Tymczasem już 25 sierpnia ruszą wypłaty tego dodatkowego świadczenia w tym roku. Wsparcie dla seniorów ma kosztować około 11,4 mld zł.

04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

04.08.2022

Rząd planuje zmianę zasad waloryzacji rolniczych rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje, że kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożona oraz że analizuje obecnie możliwości jej zmiany. Chodzi głównie o tych emerytów i rencistów, którzy w czasie aktywności zawodowej pracę w gospodarstwie rolnym łączyli z inną pracą zawodową. Obecnie pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch źródeł – ZUS i KRUS.

03.08.2022

Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Jeśli darczyńca odwoła darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, a następnie zwróconą nieruchomość sprzeda przed upływem pięciu lat od jej zwrotu, musi zapłacić podatek dochodowy. Moment zwrotu nieruchomości staje się momentem jej ponownego nabycia przez darczyńcę. Tak uznała skarbówka w interpretacji indywidualnej. Eksperci wskazują na pierwsze korzystne jaskółki zmian w orzecznictwie administracyjnym.

30.07.2022

W pandemii o prawie 2 lata skróciła się długość życia Polaków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W 2021 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 71,8 roku, a kobiet - 79,7 roku. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2021 r., w porównaniu do 2019 r., uległo skróceniu o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet – podał w piątek GUS.

29.07.2022

Ulga prorodzinna przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie opiekuje się dzieckiem

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT

Ulga prorodzinna w PIT przysługuje obojgu rodzicom, nawet gdy się rozstali, ale oboje opiekują się dzieckiem. Gdy jedno z rodziców przestaje taką opiekę sprawować, ulgę może w całości wykorzystać drugi rodzic - potwierdza fiskus. Nowe przepisy regulują kwestię podziału ulgi między rodziców za lata podatkowe 2021 i 2022.

29.07.2022

Obowiązują już dopłaty do węgla, mogą na nich skorzystać polskie kopalnie

Finanse publiczne Domowe finanse Prawo gospodarcze

W czwartek 28 lipca weszła w życie ustawa o dopłatach do węgla wprowadzająca ustawową cenę za tonę. I będzie obowiązywać, dopóki nie wejdzie w życie ustawa o 3 tysiącach złotych dodatku węglowego. To zaś oznacza, że w tym czasie każdy, kto ma licencję na obrót paliwami i zgłosi się do Zarządcy Rozliczeń, że chce uczestniczyć w programie dopłat, może liczyć na 1073 zł rekompensaty.

28.07.2022

Rząd wie, jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2023 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 3010 zł do 3383 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 3450 zł. Stawka godzinowa też wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Obecnie wynosi 19,70 zł. Rząd wpisał już projektowane rozporządzenie w tej sprawie do wykazu swoich prac legislacyjnych.

28.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski