Niektóre zawody wykluczone z ulgi podatkowej dla seniorów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie jest sprawiedliwe społecznie i ma racjonalne uzasadnienie.

03.02.2023

Gdy ZUS się pomyli, wyrównanie zaniżonego świadczenia tylko za trzy lata

Domowe finanse Emerytury i renty

Wyrównanie emerytury zaniżonej na skutek błędu organu jest możliwe tylko za trzy lata wstecz. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana przepisów i wydłużenie tego okresu jest niezasadne. Do tego dochodzi problem ze złożeniem skargi kasacyjnej, bo barierą jest sposób obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach o mniej niż 10 tys. zł skarżący ma zamkniętą drogę do Sądu Najwyższego.

02.02.2023

Czy po Polskim Ładzie obywatelom opłaca się jeszcze oszczędzanie w IKZE – RPO pyta MF

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Do Biura RPO napisał obywatel, który skarży się na malejącą opłacalność oszczędzania w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego po reformie Polskiego Ładu. Jego zdaniem, można mówić o niedotrzymaniu warunków umowy ze strony państwa. Decyzję o zainwestowaniu w IKZE ludzie podejmowali bowiem kilka lat przed tymi zmianami, zachęcani możliwością zmniejszenia podatku i ze świadomością, że nie można wycofać się z niej przed upływem 5 lat.

01.02.2023

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT i zwolniona z PCC

Domowe finanse VAT

Umowy sprzedaży zazwyczaj opodatkowane są 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli jednak sprzedaż nieruchomości podlega VAT, to nie jest już opodatkowana PCC - ani po stronie kupującego, ani po stronie sprzedającego nieruchomość. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

31.01.2023

Po wynagrodzeniach czas na sędziowskie pożyczki - problem z oprocentowaniem

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Zaczęło się od prokuratorów, którzy od ubiegłego roku alarmują, że przyznawana im pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest kosztowna, a rosnące raty są mniej korzystne niż te przy kredytach bankowych. Ma to związek z oprocentowaniem w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego w ustawie budżetowej. To samo obowiązuje sędziów i oni również zaczynają podnosić w tej sprawie larum.

31.01.2023

Umorzony kredyt bez PIT tylko po spełnieniu warunków

Domowe finanse PIT

Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów pozwala nie pobierać PIT od umorzonych kredytów. Przepisy wskazują kilka niezbędnych przesłanek, które trzeba spełnić, by nie płacić podatku. Kluczowe jest wykazanie zaspokojenia przez kredytobiorców własnych celów mieszkaniowych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

30.01.2023

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

28.01.2023

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

27.01.2023

Sejm przyjął ustawę, która ma zablokować wzrost opłat za ciepło

Rynek i konsument Domowe finanse

Jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła - takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła. Przepisy obejmą gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej.

26.01.2023

PIT z ZUS wkrótce w skrzynce i na PUE

Domowe finanse Emerytury i renty

Ruszyła wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku dostawali pieniądze z ZUS. Pierwsza transza – blisko 124 tysięcy dokumentów PIT zostało już przygotowanych do wysyłki. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

26.01.2023

Przekazanie majątku w ramach umowy dożywocia bez PIT i VAT

Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy

Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich wartość, przekazanie nie podlega PIT. Możliwe jest również zastosowanie zwolnienia z VAT. Potwierdza to opublikowana niedawno interpretacja podatkowa.

25.01.2023

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

25.01.2023

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci biologicznych i przysposobionych z dziećmi, które pozostają (bądź pozostawały) w rodzinach zastępczych. Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym.

21.01.2023

Ferie zimowe jeszcze możliwe z bonem turystycznym

Domowe finanse

Do tej pory w całym kraju transakcje bonami turystycznymi przekroczyły kwotę 2,83 mld zł. Spośród 4.284.481 bonów, aktywowanych zostało 3.696.428, a nie aktywowano 588.053. Do tej pory w 100 proc. wykorzystano 2.626.136 bonów – wynika z danych ZUS. Ferie zimowe to dobra okazja na wykorzystanie bonu turystycznego na dziecko. Zwłaszcza, że bonami turystycznymi można płacić jeszcze tylko do końca marca.

20.01.2023

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.

18.01.2023

Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Domowe finanse PIT

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

18.01.2023

Podatek od rozwiązanej umowy dożywocia nie podlega zwrotowi

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Rozwiązanie prawidłowo zawartej umowy dożywocia nie stanowi podstawy do wystąpienia o zwrot 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa dopuszcza odzyskanie daniny na skutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli stron tej czynności. Dobrowolne rozwiązanie umowy to jednak za mało. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

14.01.2023

Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Według jednej z niedawno wydanych interpretacji podatkowych, przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie otrzymywane przez wynajmującego kwoty czynszu. Pozostałe należności przekazywane przez najemców tytułem opłat eksploatacyjnych nie stanowią ani przychodu, ani przysporzenia majątkowego wynajmującego.

11.01.2023

Po 20 latach coraz mniej pracowników chętnych na OFE

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Mniej niż 1 proc. osób wchodzących na rynek pracy zapisuje się do OFE. W praktyce liczba nowych członków jest mniejsza niż tych umierających przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prowadzi to do spadku wartości aktywów OFE i marginalizacji ich znaczenia w systemie emerytalnym oraz na rynkach finansowych - przyznaje rząd w najnowszym przeglądzie OFE. Te ostatnie inwestują m.in. w takie spółki jak Kruk, Inter Cars, Comarch, Enel-Med, Amica Wronki, Budimex, PKP Cargo, CCC czy Wirtualna Polska. 

09.01.2023