Zamrożone ceny prądu dla małych przedsiębiorców tylko po złożeniu oświadczenia do 30 listopada

Domowe finanse Małe i średnie firmy Energetyka

Małe i średnie firmy, samorządy i inne podmioty uprawnione do korzystania z zamrożonych cen prądu same będą musiały zadeklarować, jaką część energii zużywają na ich podstawową działalność. Będzie to trzeba zrobić w specjalnym oświadczeniu, składanym do 30 listopada. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało jego projekt.

16.11.2022

Szwed: 22 tys. kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, musi czekać 5 lat na pieniądze z IKZE

Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w środę w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy.

16.11.2022

PIT osób samotnie wychowujących dzieci pełen niejasności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.

16.11.2022

Wycofanie pieniędzy z PPK nie zawsze wiąże się z pomniejszeniami

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

16.11.2022

FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek.

15.11.2022

RPO popiera projekt zrównania uprawnień wysłanych do pracy przymusowej w III Rzeszy i ZSRR

Domowe finanse Emerytury i renty

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę postulowało zrównanie prawa do świadczeń osób pracujących przymusowo w III Rzeszy z tymi, które takim represjom podlegały w ZSRR w latach 1939-1956. Deportowani do pracy przymusowej w ZSRR mogą wybrać uprawnienia. Osoby wysłane do pracy przymusowej w III Rzeszy takiego wyboru nie mają. RPO popiera projekt ustawy, nad którym pracuje senacka komisja.

14.11.2022

Małżonkowie mają podwójny limit ulgi termomodernizacyjnej

Domowe finanse PIT

Ulga termomodernizacyjna jest korzystna dla małżonków. Jednak bardzo ważną kwestią jest to, na kogo wystawiona jest faktura dokumentująca poniesione wydatki na ocieplenie lub modernizację. Limit trzech lat dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a można ich mieć kilka - aż do wyczerpania limitu ulgi. Eksperci podpowiadają, jak najkorzystniej skorzystać z odliczenia.

12.11.2022

Kiedy nie trzeba zwracać emerytury – ZUS wyjaśnia

Domowe finanse Emerytury i renty

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że po śmierci członka naszej rodziny na konto wpływa jeszcze emerytura lub listonosz przynosi ją do domu. Nie zawsze wiadomo, co z pieniędzmi zrobić - czy można je zatrzymać, czy też trzeba je oddać do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie.

10.11.2022

Praca, kredyt i inflacja. Finansowe wyzwania pracowników - badanie Pracuj.pl

Domowe finanse Prawo pracy

Wpływ inflacji i rosnących rat kredytów na postawy zawodowe Polaków nie przestaje rosnąć. Blisko 8 na 10 badanych Pracuj.pl dostrzega, że ich wynagrodzenie starczy na mniej niż rok temu. Z kolei co trzeci ma oszczędności pozwalające utrzymać się bez pracy maksymalnie dwa miesiące. Trudno się więc dziwić, że 44 proc. respondentów odbyło w ciągu roku rozmowę w sprawie podwyżki.

08.11.2022

WSA: Posiadanie dwóch lub więcej paszportów nie ma wpływu na procedurę TAX FREE

Domowe finanse VAT

Procedura TAX FREE umożliwia zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski podróżnym mającym stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności na podstawie paszportu. O zasadach korzystania z tej procedury wypowiedział się WSA w Białymstoku.

08.11.2022

Zamiana odziedziczonej nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Domowe finanse Doradca podatkowy

Odziedziczone w spadku udziały w nieruchomościach można zamienić. Wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Danina będzie jednak liczona różnie - w zależności od tego, co zamieniamy. Podstawę opodatkowania stanowi tu albo różnica wartości rynkowych zamienianych lokali, albo wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

05.11.2022

Ministerstwa dementują doniesienia o podatku na budowę elektrowni jądrowej

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. - Nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej - poinformowały resorty.

03.11.2022

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty

Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.

03.11.2022

Nowe przepisy energetyczne już z podpisem Prezydenta

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy

Po podpisie Andrzeja Dudy wiadomo już, jaki będzie ostateczny kształt ustawy zamrażającej ceny prądu na przyszły rok. Małe firmy, samorządy i inni uprawnieni odbiorcy będą musieli złożyć do końca listopada specjalne oświadczenia, by skorzystać z tych preferencji. Pojawi się podatek od zysków wytwórców energii, zwany "odpisem na Fundusz".

02.11.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

01.11.2022

Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

31.10.2022

Rozliczanie wpłat do PPK – korekty wciąż z problemami

Domowe finanse Emerytury i renty PIT PPK

Po prawie 3 latach funkcjonowania PPK ustawodawca zdecydował się wreszcie uregulować zasady dokonywania korekt wpłat przekazywanych przez podmioty zatrudniające do instytucji finansowych. Jednak wielu pracodawców nadal nie ma pewności jak powinni się zachować, gdy korekta zostanie już dokonana lub gdy okaże się, że jej dokonanie przez instytucję finansową stanie się niemożliwe.

29.10.2022

Data nabycia spadku wpływa na podatek, ale liczą się także wartości i limity

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Od spadków płaci się podatek od spadków i darowizn. Daninę trzeba rozliczyć na specjalnym druku w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku. Najbliższa rodzina ma jednak prawo do zwolnienia z podatku. O spadku trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Jest na to sześć miesięcy. Od niedawna obowiązują nowe, wyższe limity wartości spadku, które dają prawo do zwolnienia innym grupom.

29.10.2022

Sejm zamraża ceny prądu dla małych firm i podmiotów wrażliwych

Rynek i konsument Domowe finanse Małe i średnie firmy

Senat chce, by ceny prądu były zamrożone w 2023 r. na poziomie niższym, niż chciał Sejm: 450 zł dla gospodarstw domowych i 600 zł dla małych firm i samorządów. W ustawie pozostał specjalny podatek od przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu tą energią. Projekt wciąż budzi kontrowersje.

27.10.2022

Pracodawca z pracownikiem ustali ryczałt w pracy zdalnej, a władza to sprawdzi

Domowe finanse Prawo pracy

Rząd umywa ręce w kwestii zwrotu pracownikom kosztów pracy zdalnej. Proponuje, by wysokość ryczałtu, zamiast zwrotu kosztów, była bezpośrednio uzgadniana w firmach. Jednocześnie nie rezygnuje z przepisu zawierającego niejasne kryteria ustalania kwoty ryczałtu wypłacanej pracownikom. Prawnicy obawiają się, że to zachęci ZUS i urzędy skarbowe do kontroli i kwestionowania wysokości świadczeń.

26.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski