Zmiany w przepisach o kancelariach odszkodowawczych uderzą w poszkodowanych

Prawo cywilne Finanse

Sejmowa komisja przerwała pierwsze czytanie senackiego projektu regulującego rynek kancelarii odszkodowawczych do czasu przedstawienia opinii przez rząd. Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, że projekt wymaga poważnych korekt. Posłowie, zarówno PiS jak i opozycji podkreślali, że zyskają na nim tylko ubezpieczyciele.

13.02.2019

RPO upomina się o szybsze autolustracje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Osoba pomówiona o związki ze służbami specjalnymi PRL może w drodze tzw. autolustracji wystąpić do sądu o oczyszczenie z zarzutu. Jednak IPN niezbyt szybko rozpatruje te sprawy, a oczekiwanie sądu na stanowisko może trwać miesiącami.

13.02.2019

Rusza arbitraż on-line – skusi przedsiębiorców?

Prawo cywilne

Wystartował pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online, kolejny ma ruszyć w kwietniu. Mają być szybsze i tańsze niż tradycyjnie sądy polubowne oraz powszechne. Rozstrzygnięcia w prostych sprawach mają zapadać nawet w kilka tygodni. Ich twórcy liczą, że przekonają przedsiębiorców do takiego pozasądowego rozstrzygania sporów.

13.02.2019

Nowa ustawa zablokuje bezgotówkowe naprawy samochodów

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Proponowane w senackim projekcie dotyczącym kancelarii odszkodowawczych zmiany przewidują m.in. ograniczenie możliwości zarówno zbycia roszczeń o charakterze osobistym jak i majątkowym. Będzie to rewolucyjna zmiana w całym systemie prawa cywilnego w Polsce, która uderzy m.in. w naprawy bezgotówkowe aut i cesje bankowe

12.02.2019

Spółka zapłaci, bo dziury w boisku łatała piaskiem

Prawo cywilne BHP

Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.

12.02.2019

SN: Białoruski sąd pominął prawa polskiego przedsiębiorcy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sprawa ta była badana już dwa razy przez Sąd Najwyższy. SN po raz kolejny uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności orzeczenia sądu białoruskiego nakazującego zapłacić polskiemu przedsiębiorcy 2 mld 610 tys. rubli. Prawomocny wyrok może doprowadzić do unieważnienia całej procedury.

11.02.2019

Alimenty łatwiejsze do wyegzekwowania? 

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Ustawodawca wprowadza kolejne przepisy, które mają ułatwić osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów ich skuteczne egzekwowanie.Jednym z nich jest nałożenie grzywny na pracodawcę za ukrywanie faktu zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego. O tym w jaki sposób nowe prawo ma pomóc w ściąganiu świadczeń pisze adw. dr Anna Malicka-Ochtera

10.02.2019

Wspólnota mieszkaniowa może zakazać stałego parkowania

Prawo cywilne

We wspólnocie mieszkaniowej są wydzielone miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wspólnota mogła więc ustalić zasady parkowania samochodów na zewnętrznej części wspólnej i zakazać współwłaścicielom stałego parkowania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi.

10.02.2019

UE: Jest zgoda państw na reformę prawa autorskiego, mimo sprzeciwu Polski

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przedstawiciele państw członkowskich UE porozumieli się w piątek wieczorem w sprawie kontrowersyjnych zmian w prawie autorskim. Oznacza to, że prezydencja rumuńska otrzymała mandat do negocjacji w tej sprawie z Parlamentem Europejskim. Porozumienia nie poparło kilka państw, w tym Polska.

09.02.2019

WSA: Remont budynku można przenieść na grunt sąsiada

Prawo cywilne Budownictwo

Inwestor może wejść na sąsiedni grunt, jeżeli nie ma innej możliwości przeprowadzenia prac remontowych swojego budynku. WSA w Gdańsku podkreślił, że najpierw powinien zwrócić się o wyrażenie zgody przez właściciela, jeżeli jej nie uzyska, to może wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę.

09.02.2019

Sąd: Nieczytelny podpis na fakturze? Skoro tak, to pozwany nie musi płacić

Prawo cywilne VAT

Faktura VAT to dokument rozliczeniowy. Ma on charakter prywatny. Z samego wystawienia faktury nie wynika więc, że strony wskazane w dokumencie łączyła umowa sprzedaży. Gdy pozwany kwestionuje zawarcie umowy, powód ma obowiązek wykazać tę okoliczność innymi dowodami - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.

08.02.2019

SN: Można było sprzedać ziemię rolną po zawarciu układu

Prawo cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.

04.02.2019

Skarga nadzwyczajna sposobem na sprzeczne wyroki spadkowe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd dwukrotnie i do tego rozbieżnie rozstrzygnął, kto ma prawo do spadku - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. A ponieważ uznał, że sytuacji tej nie da się naprawić dostępnymi narzędziami prawnymi, postanowił skierować skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego o stwierdzenie nieważności drugiego postanowienia.

02.02.2019

SN: Pełnomocnictwo rodzajowe w spółce, by uniknąć umowy z samym sobą

Prawo cywilne Spółki

Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z o.o., spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

01.02.2019

Rusza akcja: nie wynajmuj lokalu na nieuczciwą sprzedaż

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, do których dochodzi podczas pokazów na rynku sprzedaży bezpośredniej - to cel kampanii edukacyjnej skierowanej m.in. do firm wynajmujących sale na takie spotkania. Organizatorzy chcą je uczulić na przestrzeganie praw konsumentów.

31.01.2019

Kontrowersyjna egzekucja za 150 zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od początku tego roku obowiązują dwie nowe ustawy regulujące postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Obie wprowadziły szereg zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. Jedną z tych budzących największe wątpliwości jest opłata w wysokości 150 zł pobierana od wierzyciela - pisze Bartosz Armknecht.

31.01.2019