Prawo.pl
Wprawdzie to do gminy należy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, w tym zbieranie błota, śniegu czy lodu, jednak właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne przejście chodników, położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. Nie zwalnia ich z tego obowiązku wygrodzenie taśmą oblodzonego chodnika lub domu.
Regina Skibińska
21.01.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości
W związku z dniami Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia), oprócz wizyty i prezentu, warto też zadbać o to, by dziadkowie znali prawa, jakie im przysługują. Polskie prawo daje im wiele uprawnień względem najmłodszych członków rodziny - pisze adwokat Katarzyna Bórawska, specjalizująca się w prawie rodzinnym i karnym. Dodaje, że dotyczy to zarówno więzi rodzinnych jak i relacji majątkowych.
Katarzyna Bórawska
21.01.2023
Prawo rodzinne
Za pracę w niedziele i święto uznaje się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6:00 tego dnia a 6:00 dnia następnego. U pracodawcy może obowiązywać inny przedział godzinowy, ale musi to wynikać wprost z regulacji regulaminu pracy bądź obwieszczenia o czasie pracy. Brak zmiany kodeksowego rozkładu skutkować może uznaniem pracy realizowanej wcześnie rano np. w poniedziałek za pracę w niedzielę z wszystkimi tego skutkami rozliczeniowymi.
Marek Rotkiewicz
21.01.2023
Prawo pracy
Zapewnienie osobom głuchym możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych – to kierunek rozpoczętych w Senacie prac nad założeniami do nowelizacji ustawy o języku migowym. Senatorowie są zgodni, że zmiany są konieczne. Nie ma co do tego wątpliwości także Rzecznik Praw Obywatelskich.
Beata Dązbłaż
21.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie trzeba mieć koparki bitcoinów, by wyczerpać 2 MWh energii, za które zapłacimy niższe rachunki. To problem, który mogą mieć najemcy, zwłaszcza zmieniający mieszkanie w drugiej połowie tego roku. Dlatego że dla obliczenia limitu bierze się pod uwagę całkowite zużycie energii w tym mieszkaniu w 2023 r. Warto byłoby to zweryfikować już na etapie zawierania umowy, ale nie będzie to prostym zadaniem.
Monika Sewastianowicz
21.01.2023
Budownictwo Dodatek osłonowy
Podstawą rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. A to oznacza rozkład we wszystkich sferach - uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. W przepisach nie ma określonego terminu, sądy przyjmują jednak, że powinno to być minimum kilka miesięcy. Pożegnalny kontakt intymny, zapewnienia o ciepłych uczuciach do jeszcze obecnej żony, w szybkim zakończeniu związku raczej nie pomogą.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
21.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci biologicznych i przysposobionych z dziećmi, które pozostają (bądź pozostawały) w rodzinach zastępczych. Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym.
Wiesława Moczydłowska
21.01.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Trudno uznać, że zarządca stoku ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za każdy wypadek narciarza, do którego dojdzie na stoku. Sądy przeważnie nie kwalifikują bowiem jego działalności jako przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody. Jeśli jednak zaniedba swoich obowiązków, może odpowiadać na zasadzie winy.
Regina Skibińska
21.01.2023
Prawo cywilne BHP
Wprowadzona niedawną nowelizacją karalność przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze od 1 do 10 km/h budzi zastrzeżenia - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Przywołuje argument, że błąd pomiaru zarówno urządzeń mierzących, jak i wskaźników w autach, obejmuje 3 km/h i sugeruje, by przyjąć, że pomiar jest obarczony pewnym marginesem błędu, co przekładałoby się na sankcje za takie wykroczenie.
Krzysztof Sobczak
20.01.2023
Prawo karne Drogi Policja
Do tej pory w całym kraju transakcje bonami turystycznymi przekroczyły kwotę 2,83 mld zł. Spośród 4.284.481 bonów, aktywowanych zostało 3.696.428, a nie aktywowano 588.053. Do tej pory w 100 proc. wykorzystano 2.626.136 bonów – wynika z danych ZUS. Ferie zimowe to dobra okazja na wykorzystanie bonu turystycznego na dziecko. Zwłaszcza, że bonami turystycznymi można płacić jeszcze tylko do końca marca.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2023
Domowe finanse
Rząd chce obniżyć rachunki za ciepło wprowadzając mechanizm wyrównawczy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. O wysokości obniżenia podwyżki mieszkańcy mają dowiadywać się od zarządów spółdzielni i wspólnot. Firmy ciepłownicze bardzo łatwo będą mogły jednak omijać rygory narzucone przez przepisy, a rachunki mieszkańcom dalej będą rosły.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.01.2023
Nieruchomości
Sposoby skutecznego dotarcia do potencjalnych kandydatów pasywnych, techniki i narzędzia wspierające sourcing i marketing rekrutacyjny, budowa procesów HR, które wspierają doświadczenia kandydatów i pracowników oraz budowa zdrowego, wspierającego środowiska pracy to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie X jubileuszowej edycji największej konferencji w branży - Rozwiązania i Perspektywy HR.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2023
HR
Poczta Kwiatowa w komunikacji marketingowej zachęcała do składania zamówień na święta, ale nie gwarantowała terminowej realizacji usługi, czyli dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi, np. w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca. Prezes UOKiK nałożył na firmę karę w wysokości 1,6 mln zł.
Krzysztof Sobczak
20.01.2023
Rynek i konsument

Samorządy mają zastrzeżenia do ustawy ciepłowniczej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy
Projekt nowelizacji ustawy hamującej wzrost cen ciepła wyklucza z rekompensaty przedsiębiorstwa, które nie dostarczają ciepła odbiorom końcowym, czyli mieszkańcom i podmiotom wrażliwym. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, że nowa cena maksymalna dotyczy opłaty przesyłowej. Niepokój samorządów budzi zapis o niezwłocznym obowiązku informacyjnym i sankcji za jego niedopełnienie.
Robert Horbaczewski
20.01.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy
Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Prawnik, pobierający emeryturę i prowadzący kancelarię, może skorzystać z ulgi dla seniorów, zawieszając czasowo pobieranie emerytury. Musi jednak opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej. Składki te są dobrowolne dla przedsiębiorcy pobierającego emeryturę. Warunkiem zwolnienia jest jednak ich opłacanie, co zmniejsza atrakcyjność ulgi i o czym przedsiębiorcy nie wiedzą.
Wiesława Moczydłowska
20.01.2023
PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Rola Funduszu Powierniczego dla Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych - to temat zaplanowanego na poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00 webinaru. Jego organizatorem jest Projekt Sunflowers, czyli zespół wybitnych prawników, który podjął się docierania do świadków zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
Prawo karne Prawnicy
Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 rok. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych aplikacji oraz  organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS i VIS. Skontrolowane zostaną też organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
RODO
Płatnik składek, zgłaszający do ubezpieczeń do 5 ubezpieczanych, nadal ma możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym deklaracji rozliczeniowych, w formie papierowej – twierdzi ZUS. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie seniorki, która skarżyła się na bycie dyskryminowaną przez nowe przepisy.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Ubezpieczenia społeczne
Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Rynek Prawo pracy HR
Na podstawie kontroli Inspekcji Handlowej powstała wątpliwość, czy producenci odzieży podają prawdziwy skład surowcowy ubrań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął więc postępowania wyjaśniające wobec spółek: Polskie Sklepy Odzieżowe (producenta m.in. ubrań Lavard) i Lord. Urząd podkreśla, że etykiety muszą zawierać prawdziwe informacje i jest to odpowiedzialność producentów.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
Rynek i konsument
Prawo oświatowe nie zezwala na wprowadzenie całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych - wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogłoby to zostać ocenione jako nadmierne ograniczenie uprawnień właściciela rzeczy ruchomej. Dodała, że resort edukacji nie planuje regulacji w zakresie używania telefonów na terenie szkół.
Katarzyna Nocuń
19.01.2023
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie ocenia reformę prawa spadkowego. I ma nadzieję, że reforma ta będzie kontynuowana, ponieważ prawo spadkowe stanowi dziedzinę o wysokiej doniosłości społecznej i gospodarczej, wpływając na stosunki majątkowe obywateli. Szczególnie ważna jest problematyka testamentów, a kwestie są jeszcze nieuregulowane, chociażby testamenty małżeńskie lub szerzej - wspólne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Środki z Funduszu autobusowego powinny trafić przede wszystkim do tych organizatorów, którzy są w stanie najskuteczniej zadbać o likwidację "białych plam” komunikacyjnych. Zdaniem Związku Powiatów Polskich dofinansowanie w pierwszej kolejności powinno być dostępne dla związków powiatowo-gminnych, bo taka komunikacja wychodząca poza obręb gminy odpowiada na potrzeby mieszkańców.
Maria Dec-Kiełb
19.01.2023
Środowisko

Emeryci walczą o dostęp do uzasadnień wyroków w sprawach ubezpieczeniowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emeryci alarmują: wiele wyroków w sprawach emerytalnych, w drugiej instancji, jest wydawanych bez pisemnego uzasadnienia. Chcąc poznać motywy sądu, rozważają składanie wniosków przynajmniej o udostępnienie nagrań lub stenogramów z rozpraw. Zdaniem prawników, udostępnienie nagrania z ogłoszenia wyroku, po jego ewentualnej anonimizacji, powinno być możliwe.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Za niespełna miesiąc polscy frankowicze poznają wstępną odpowiedź na pytanie, czy bankom – w przypadku uznania przez sądy umów tzw. kredytów frankowych za nieważne – będzie należało się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. 16 lutego Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  ogłosi opinię, która pokaże możliwy kierunek orzekania przez TSUE w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.01.2023
Banki Kredyty frankowe
Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7 proc. pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42 proc. - wynika z raportu Gi Group. Spadł natomiast odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń - z 54,5 proc. w styczniu do 35 proc. w listopadzie 2022 r.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Rynek Prawo pracy
Program Mieszkanie bez Wkładu Własnego poniósł porażkę. Rząd zamiast go poprawić, zdecydował się przygotować nowy - Pierwsze Mieszkanie, dzięki któremu banki będą udzielać kredytów o bardzo atrakcyjnym stałym oprocentowaniu, bo wynoszącym przez 10 lat zaledwie 2 proc. Ale nikt nie ma złudzeń, że jeżeli nie zmienią się zasady ustalania zdolności kredytowej, to będzie kolejna klapa.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.01.2023
Budownictwo Banki Kredyty

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2023