Jest już drugi prawomocny wyrok po orzeczeniu TSUE w polskiej sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że po usunięciu abuzywnej klauzuli indeksacyjnej umowa może nadal wiązać strony. Nie stwierdził jednak, że kredyt w złotówkach jest oprocentowany stawką LIBOR. Zdaniem sądu to będzie kolejny problem do rozstrzygnięcia.
Jolanta Ojczyk
14.10.2019
Kredyty frankowe
W poniedziałek po godz. 13.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania z 99,49 proc. komisji wyborczych: PiS może liczyć na 43,76 proc. głosów, KO - 27,24 proc., SLD - 12,52 proc., PSL - 8,58 proc., Konfederacja - 6,79 proc.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
14.10.2019
Wybory
Tematyka uchodźców wymaga nagłaśniania - orzekł Sąd Najwyższy. - W sposobie interpretacji Mazurka Dąbrowskiego przez obwinionego nie znajdujemy niczego nagannego - dodał. Sąd Najwyższy uniewinnił w poniedziałek poetę i publicystę Jana Kapelę od zarzutu znieważenia hymnu polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2019
Prawo karne
Rzecznik dyscyplinarny może odpowiadać za przewinienia tak jak sędzia, nie ma jednak przepisów, które by wprost określały kto miałby podejmować i prowadzić postępowanie w odniesieniu bezpośrednim do jego funkcji. To samo dotyczy jego zastępców - wskazują prawnicy.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pozwany odebrał z poczty korespondencję sądową, choć poczta nie miała prawa do tego. Faktycznie bowiem list, jako uznany za skutecznie doręczony przez podwójne awizo, powinien zostać już zwrócony do sądu. Odebranie listu przez pozwanego nie wpłynęło na wydłużenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty – orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.
Aleksandra Partyk
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Oficjalne wyniki niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu będą znane prawdopodobnie we wtorek. Dopiero po ich ogłoszeniu przyjdzie czas na ewentualne protesty wyborcze. Zgłaszający muszą dowieść, że doszło do naruszeń prawa wyborczego mogących mieć wpływ na wynik wyborów. Zazwyczaj go nie mają.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.10.2019
Wybory
Po otwarciu urn komisja obwodowa przelicza głosy, sporządza protokół i przekazuje go do okręgowej komisji wyborczej. Dane wprowadzane są do systemu informatycznego wspierającego wybory. Oficjalne wyniki z podziałem na mandaty pomiędzy partie mogą być znane we wtorek.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.10.2019
Wybory
Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu według stanu na godzinę 17 wyniosła 45,94 procent - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Od początku  w całym kraju doszło do stu kilkudziesięciu incydentów. Wśród nich posiadanie broni przez członka komisji wyborczej czy zrywanie plakatów wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.10.2019
Wybory
Materiały wyborcze rozpowszechnione przed zakończeniem kampanii wyborczej nie mogą być jednak modyfikowane ani przemieszczane. Może to być uznane za agitację i grozi karą.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2019
Wybory
Do zakończenia głosowania na posłów i senatorów w niedzielę zabronione jest publikowanie sondaży wyborczych i agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz dotyczy też publikacji internetowych. Incydenty może zgłosić każdy, należy je zgłaszać policji.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2019
Wybory
Problem stary jak świat: najemca, mimo deklaracji, przestaje płacić ustalony czynsz, a wynajmujący nie czuje się dobrze w roli organizacji charytatywnej. Jakie środki prawne przewiduje prawo dla wynajmujących, którzy nie mogą doczekać się zapłaty należności? Zagadnienie to wyjaśniają specjaliści z zakresu prawa cywilnego.
Aleksandra Partyk
12.10.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Wbrew dość powszechnemu stereotypowi, nie tylko lekarze są sprawcami błędów medycznych. Groźne w skutkach pomyłki popełniają też pielęgniarki i położne. W sądach jest całkiem dużo procesów o błędy medyczne, których sprawczyniami są właśnie przedstawicielki tych zawodów.
Katarzyna Nowosielska
12.10.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych powoływany przez Krajową Radę Sądownictwa - nie ministra sprawiedliwości, rzecznicy dyscyplinarni w sądach apelacyjnych, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wyłączenie ławników z sędziowskich dyscyplinarek - to główne zmiany, które proponuje Społeczna Komisja Kodyfikacyjna.
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

Brexit utrudni ekstradycję Polaków z Wlk. Brytanii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 2004 roku instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania od 31 października 2019 r. może okazać się znacznie mniej efektywna w ściganiu obywateli RP, którzy popełnili przestępstwa w kraju, a teraz przebywają na terenie Wielkiej Brytanii.
Agnieszka Tofil Marcin Ajs
12.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał pierwszy prawomocny wyrok po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu frankowego. Oddalił w całości apelację mBanku i uznał, że umowa kredytowa po usunięciu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej pozostaje ważna.
Jolanta Ojczyk
12.10.2019
Kredyty frankowe
Komitet Obrony Demokracji wniósł o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego, poprzez uznanie za bezskuteczne zgłoszenia kandydata Komitetu Wyborczego PiS Marka Komorowskiego w okręgu nr 59. Zmiana ta nastąpiła w związku ze skreśleniem nazwiska kandydata na senatora Kornela Morawieckiego wskutek jego śmierci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.10.2019
Wydarzenia
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu, jakie mają zostać przeprowadzone w niedzielę 13 października 2019 r. Sąd Najwyższy informuje, że jest sądem właściwym do rozpoznawania protestów wyborczych. Rozpatrywanie protestów należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rozliczalność władzy sądowniczej jest jednym z elementów prawa do sądu, z drugiej jednak strony sędzia ma prawo do błędów, a podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów nie mogą być zbyt ogólne - oceniają sędziowie, prawnicy, którzy brali udział w konferencji "(Nie) odpowiedzialność władzy sądowniczej?".
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2019
Prawnicy
Różne są metody zachęt do udziału w wyborach. Samorządy oferują mieszkańcom za wysoką frekwencję darmowe wstępy na imprezy kulturalne i sportowe. Wypożyczalnia hulajnóg elektrycznych Lime oferuje kod do wpisania w aplikacji, dzięki któremu 13 października skorzystanie z e-hulajnogi będzie bezpłatne.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.10.2019
Wybory
Wykazana we wspólnie złożonym przez małżonków zeznaniu podatkowym nadpłata podlega zaliczeniu na dług jednego z małżonków, mimo, że dotyczy on niezapłaconego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodzących z jego majątku odrębnego. Do takiego wniosku doszedł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
11.10.2019
Ordynacja PIT
13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Wyborca powinien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Może być to także smartfon, w którym mamy zainstalowaną aplikację mObywatel.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.10.2019
Wybory

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znowelizowany Kodeks postępowania karnego zmienia zasady udostępniana akt sprawy biegłym sporządzającym opinie. Koniec z zapoznawaniem się z całością - to sąd, lub prokurator zdecydują, z których dokumentów lub uwierzytelnionych kopi będzie biegły mógł skorzystać. To otwieranie furtki do manipulowania opiniami i zagrożenie przewlekłością postępowań
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jakie śmieci wrzucać do którego pojemnika, czy myć opakowania przed wyrzuceniem – z badań wynika, że nie jesteśmy do końca pewni. Według ekspertów wiedza dotycząca segregacji odpadów jest zbyt ogólna i powierzchowna.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.10.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Węzeł krajowy ma umożliwić prostsze i wygodniejsze logowanie się do systemów administracji oraz zdalne załatwiania spraw urzędowych. Jako pierwsi nowym rozwiązaniem objęci zostali klienci PKO Bank Polski, który jako pierwszy zapewni możliwość logowania się do wszystkich systemów administracji publicznej przez swoje loginy.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.10.2019
Nowe technologie
Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się więc, że w przypadku ich utraty, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, są one użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów.
Krzysztof Sobczak
10.10.2019
RODO
Opisanie w artykule prasowym działań komornika, które miały być sprzeczne z prawem, wymaga rzetelności i staranności dziennikarskiej. Dlatego publikacja obliczona jedynie na wywołanie sensacji, oderwana przy tym od realiów prawnych nie jest w interesie publicznym, a pomówiony funkcjonariusz zasługuje na ochronę dobrego imienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
10.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy Prawo gospodarcze
Nie istnieje możliwość uzupełnienia treści umowy po usunięciu abuzywnej kaluzuli waloryzacyjnej ogólnymi zasadami prawa polskiego. „Odfrankowiona" umowa może nadal być wykonywana. Tak uznał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia.
Jolanta Ojczyk
10.10.2019
Kredyty frankowe

SN: Sztywne ceny w menu sieci restauracji franczyzowych - to zmowa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Każde zachowanie godzące w mechanizm ochrony konkurencji, narusza interes społeczny, niezależnie czy wystąpi skutek w postaci ograniczenia czy eliminacji tej konkurencji - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oceniając zmowę cenową w sieci restauracji franczyzowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Informacje o wzroście przestępczości w krajach, które otworzyły się na migracje, przemawiają za odpowiedzialnymi decyzjami - przekonywał w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I zadeklarował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na otwieranie Polski na emigrantów.
Krzysztof Sobczak
09.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości