Prawo.pl
Od połowy 2020 roku pojawiają się szumne zapowiedzi uchwalenia prawa wodorowego. Nie tylko ceny benzyny, ale i zobowiązania przyjęte jako tzw. kamienie milowe w Krajowym Planie Odbudowy powodują, że prace nad ustawą muszą natychmiast stać się realne, a nie medialne. Tymczasem mamy już półroczne opóźnienie we wdrażaniu kamieni milowych w tym zakresie.
Grzegorz Prigan Karol Pachnik
09.07.2022
Nowe technologie
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wprowadzony ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa gwarantuje, że osoba odbywająca taką służbę wojskową, otrzyma wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.
Robert Horbaczewski
08.07.2022
Wojsko

Ambasadorzy RP: "Putinizacja" polskiego prawa prowadzi do wystąpienia z Unii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Pojawiają się ostatnio kolejne informacje o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych. Tym razem dotyczące wypłaty zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jest to ciąg dalszy putinizacji polskiego prawa, co może prowadzić do wystąpienia z Rady Europy i z Unii Europejskiej - uważają uczestnicy Konferencji Ambasadorów RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Emeryci przekażą półtora procenta PIT na organizacje pożytku publicznego bez utrudnień - zapowiada Ministerstwo Finansów. Wprowadzono bowiem mechanizm automatycznego przenoszenia danych konkretnej organizacji do zeznania w kolejnym roku. OPP uzyskały też zwiększenie do 1,5 proc. udziału w kwocie PIT, którą można przekazywać na ich rzecz.
Paweł Rochowicz
08.07.2022
Emerytury i renty PIT
W ramach uproszczonej procedury pracę w Polsce znalazło już blisko 300 tys. obywateli Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort deklaruje, że stale rozwija narzędzia wsparcia na rynku pracy dla naszych wschodnich sąsiadów. Wspólnie z Cyfryzacją KPRM stworzony został nowy portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. To Pracawpolsce.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Zalecenia stosowania czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 mają dotyczyć całej populacji. Takie są nieoficjalne informacje, o których mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie jest ona przeznaczona dla seniorów i osób o upośledzonej odporności. Stosuje się ją po upływie 150 dni od podania trzeciej dawki (tzw. boostera).
Katarzyna Nocuń
08.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
W 2021 roku cudzoziemcy na podstawie ponad 10 tys. transakcji nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni blisko 6,5 tys. hektarów. Z kolei 13 tys. transakcji dotyczyło lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 884 tys. mkw. 375 transakcji dotyczyło nabycia np. udziałów w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości gruntowych, a 51 transakcji - lokali mieszkalnych i użytków.
Krzysztof Sobczak
08.07.2022
Administracja publiczna
Odmowa wypłaty przez polski rząd odszkodowań przyznanych sędziom przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za naruszenie prawa do sądu, to pierwsze tak frontalne zderzenie Polski z Europejską Konwencją Praw Człowieka – mówi prof. Lech Garlicki, były sędzia ETPC. I dodaje, że może to prowadzić do faktycznego wyłączenia naszego państwa z tego systemu ochrony praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
08.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nieskorygowanie projektu nowej ustawy o cmentarzach z innymi przepisami sprawi, że trzeba będzie pochować szczątki pochodzące z wykopalisk archeologicznych, przechowywane w zbiorach uniwersyteckich. Wszystko przez to, że autorzy projektu o nich zapomnieli. Problemem będą też cmentarzyska - ustawa traktuje tak samo te współczesne, jak i historyczne, sprzed kilkuset lat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
08.07.2022
Szkolnictwo wyższe
Kontrolerzy skarbowi ruszyli do miejscowości turystycznych, by sprawdzić, czy smażalnie ryb, lodziarnie czy pensjonaty wystawiają paragony i używają kas fiskalnych. Za nieprawidłowości mają być wystawiane co najmniej tysiączłotowe mandaty. Sposobem kontroli mają być nabycia sprawdzające, filmowane miniaturowymi kamerami.
Paweł Rochowicz
08.07.2022
Rynek i konsument VAT RODO Polski Ład

Wątpliwa służebność w Trybunale warta miliardy złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W ujawnionej ostatnio korespondencji, o ile jest prawdziwa, Michał Dworczyk informował premiera o trzech sprawach w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż aktualna i ważna jest jedna - dotycząca służebności przesyłu. Jest warta miliardy złotych, o ile TK przyznałby rację grudziądzkiemu sądowi. Tyle, że TK liczy, że problem rozwiąże ustawodawca i wysłał postanowienie sygnalizacyjne dla Sejmu i Senatu.
Jolanta Ojczyk
08.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przepisy wydłużają też do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Krzysztof Koślicki
07.07.2022
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość
W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.
Krzysztof Koślicki
07.07.2022
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość
Aby skorzystać z rozłożenia zaległości podatkowych na raty, konieczne jest złożenie wniosku. Musi być on uzasadniony ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Urząd może przychylić się do wniosku, ale nie musi. Ważne jest zatem, aby właściwie uzasadnić powód, dla którego staramy się o rozłożenie płatności podatku na raty.
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
07.07.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Właściciel nie zawsze może pozbyć się myśliwych ze swojego terenu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Czy organizacja pozarządowa sprzeciwiająca się polowaniom nie może we własnym lesie zakazać polowań? W takiej sytuacji znalazł się Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, którego teren sejmik województwa łódzkiego włączył do obwodu łowieckiego. Skargę na uchwałę 7 lipca oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Regina Skibińska
07.07.2022
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Konwencja z Aarhus oznacza, że prawo musi zapewniać organizacjom pozarządowym możliwość zaskarżania i wymaga rozpatrywania zaskarżenia działań mających negatywny wpływ na środowisko. Tymczasem w Polsce wyklucza się obywateli z wpływu na ustanawiane plany i programy ochrony środowiska naturalnego, w zakresie m.in. planów łowieckich czy planów ochrony dla terenów chronionych.
Julita Markiewicz–Patkowska
07.07.2022
Środowisko Administracja publiczna
Instytut Staszica wskazuje na ryzyka obciążenia handlu detalicznego kwestią odbioru opakowań szklanych. O ile system odbioru opakowań wielorazowych (już teraz objętych kaucją) działa bardzo efektywnie, o tyle objęcie nim także szklanych opakowań jednorazowych będzie ogromnym obciążeniem dla małych polskich sklepów.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.07.2022
Odpady Małe i średnie firmy
Masowe testowanie oraz obowiązkowe maseczki w autobusach mogą wrócić, kiedy liczba hospitalizacji z powodu zachorowań na covid przekroczy 5 tys. - zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. Aktualna liczba hospitalizacji to około 400 pacjentów. - Jesteśmy więc jeszcze bardzo daleko od tego progu - zapewnia minister.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.07.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Przepisy przewidują istnienie dwóch rodzajów testamentów: zwykłych i szczególnych. Do tej pierwszej grupy zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Ten ostatni jest rzadko spotykany, co wynika m.in. z braku wiedzy. W myśl przepisów spadkodawca może oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków, wobec m.in. wójta, starosty, prezydenta miasta czy burmistrza.
Aleksandra Partyk
07.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów i zasad praworządności. A także uchybiono przepisom ustawowym, co spowodowało wyeliminowanie zaskarżonego nakazu zapłaty z obrotu prawnego - orzekła 6 lipca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oceniając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2022
Prawo cywilne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy trzy sieci handlowe wykorzystują przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane od kontrahentów przez Żabka Polska, Dino Polska oraz Transgourmet Polska – właściciela sieci Selgors Cash & Carry.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.07.2022
Rynek Prawo gospodarcze
Większość kierowców uważających przekraczanie prędkości za bezpieczne i przyznających, że im się to zdarza, twierdzi, że ci, którzy regularnie dostają punkty karne, powinni płacić więcej za komunikacyjne ubezpieczenie OC - wynika z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń. Po niedawnej zmianie przepisów można powiedzieć, że sami chcą płacić wyższe składki za polisy.
Regina Skibińska
06.07.2022
Prawo karne
Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter – uważa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Innego zdania jest resort sprawiedliwości, w którego gestii jest zmiana prawa. Jako powód wskazuje cel prowadzenia egzekucji, czyli zaspokojenie wierzycieli.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2022
Prawo cywilne PIT Prawo pracy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został wybrany do przewodzenia pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Od lipca 2023 roku Urząd przejmuje na rok prezydencję w tej organizacji od Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
05.07.2022
Rynek i konsument
Topnieje liczba gabinetów stomatologicznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat ubyło ponad 11 proc. świadczeniodawców. Problemem jest zbyt niska wycena świadczeń. Widać to na przykładzie plomb z amalgamatu. Ministerstwo Zdrowia ma ambitne plany i chce przestać finansować wypełnienia z tego materiału, ale nie proponuje odpowiednio wysokiej ceny usuwania trujących substancji.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
05.07.2022
Opieka zdrowotna
Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji, praworządności i wartościach - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. I dodał, że niezawisłe sądownictwo jest potrzebne żeby nie było wpływów politycznych i niespodzianek. Poinformował też o zawieszeniu nad ambasadą tęczowej flagi, jako wyrazu szacunku Ameryki dla równości.
Krzysztof Sobczak
05.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski