Ustawa o cenach łagodniejsza dla firm

Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi. Przyjęty 8 czerwca br. przez rząd projekt...

09.06.2010

Będą kary za utrudnianie kontaktów z dziećmi

Jeżeli jeden z rodziców, pod którego pieczą pozostawać będzie dziecko, będzie utrudniał kontakty z nim drugiemu rodzicowi, będzie musiał wypłacić mu kwotę określoną w orzeczeniu sądu lub w ugodzie...

09.06.2010

Duży urząd skarbowy także dla podatnika-płatnika

Duży urząd skarbowy jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, w tym także związanej z jego obowiązkami, jako płatnika. Wprowadzenie takiej zasady do ustawy o urzędach i izbach...

08.06.2010

Duża nowelizacja kodeksów karnych wchodzi w życie

Od 8 czerwca br. obowiązują przepisy tzw. dużej nowelizacji kodeksów karnych. Najważniejsze zmiany - według ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - to wprowadzenie nowych typów...

08.06.2010

Jest zgoda na europejski nakaz ochrony

Rada Unii Europejskiej zakończyła kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą o europejskim nakazie ochrony. Państwa członkowskie uzgodniły między sobą treść przepisów projektu i zdecydowały o...

08.06.2010

Charytatywne SMS-y od 4 sierpnia bez VAT

SMS-y przesyłane na cele charytatywne, które obecnie opodatkowane są 22-proc. VAT, zostaną zwolnione z tego podatku. Warunki zwolnienia określa rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca 2010 r....

08.06.2010

Kurator sądowy dopilnuje wykonania kary

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę wykonywać będzie sądowy kurator zawodowy, a...

08.06.2010

Europejski nakaz aresztowania po zmianach

Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w stosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Możliwe będzie m.in. wydanie ENA także gdy przestępstwo...

08.06.2010

Planowanie przestrzenne będzie w sieci

Ułatwienie przedsiębiorcom i inwestorom dostępu do kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu oraz o walorach gospodarczych i...

07.06.2010

e-Urzędy trochę bliżej obywateli

Zmiany w zasadach elektronicznego kontaktowania się urzędów z obywatelami, stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz objęcie...

07.06.2010

Szybkie sądy bez prokuratora i obrońcy

W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony nie będzie miał obowiązku posiadania obrońcy. Także prokurator nie będzie musiał brać udziału w takiej rozprawie. Zmiany w prawie mają obniżyć...

07.06.2010

Nowe zasady naboru na aplikację ogólną

Do krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury trafi w tym roku 300 najlepszych kandydatów. Oba etapy egazminu konkursowego mają się odbyć w Krakowie, a kandydaci będą mieli więcej czasu na...

07.06.2010

Coraz łatwiej stracić wiarygodność finansową

Niewiele trzeba, aby informacje na temat dłużnika znalazły się i były udostępniane przez biuro informacji gospodarczej. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, które wejdą w życie...

06.06.2010

Radca prawny pomoże też osobie fizycznej

W sprawach karnych radcowie będą mogli reprezentować również osoby fizyczne. To skutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie 8 czerwca br....

05.06.2010

Rok więzienia za pomówienie w mediach

Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania będzie groził rok więzienia, zamiast dwóch lat według dotychczasowej regulacji. Przedstawienie prawdziwego zarzutu wobec osoby publicznej nie...

05.06.2010