Materiały budowlane dla powodzian już wolne od VAT

We wtorek 9 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów dotyczące czasowego - do końca września - zwolnienia z VAT materiałów budowlanych przekazywanych w darowiźnie osobom...

10.06.2010

Ograniczone dyżury w szybkich sądach

Obowiązująca od 8 czewca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego znosi obowiązek zapewnienia obrońcy każdemu oskarżonemu w postępowaniu przyspieszonym. W tej sytuacji zmieniona musi być...

10.06.2010

Marszałek proponuje specustawę antypowodziową

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski złożył w Sejmie projekt specjalnej ustawy, która ma uprościć i przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe, takie m.in. jak wały,...

10.06.2010

Ustawa o cenach łagodniejsza dla firm

Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi. Przyjęty 8 czerwca br. przez rząd projekt...

09.06.2010

Będą kary za utrudnianie kontaktów z dziećmi

Jeżeli jeden z rodziców, pod którego pieczą pozostawać będzie dziecko, będzie utrudniał kontakty z nim drugiemu rodzicowi, będzie musiał wypłacić mu kwotę określoną w orzeczeniu sądu lub w ugodzie...

09.06.2010

Europejski nakaz aresztowania po zmianach

Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w stosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Możliwe będzie m.in. wydanie ENA także gdy przestępstwo...

08.06.2010

Duży urząd skarbowy także dla podatnika-płatnika

Duży urząd skarbowy jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, w tym także związanej z jego obowiązkami, jako płatnika. Wprowadzenie takiej zasady do ustawy o urzędach i izbach...

08.06.2010

Jest zgoda na europejski nakaz ochrony

Rada Unii Europejskiej zakończyła kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą o europejskim nakazie ochrony. Państwa członkowskie uzgodniły między sobą treść przepisów projektu i zdecydowały o...

08.06.2010

Duża nowelizacja kodeksów karnych wchodzi w życie

Od 8 czerwca br. obowiązują przepisy tzw. dużej nowelizacji kodeksów karnych. Najważniejsze zmiany - według ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - to wprowadzenie nowych typów...

08.06.2010

Charytatywne SMS-y od 4 sierpnia bez VAT

SMS-y przesyłane na cele charytatywne, które obecnie opodatkowane są 22-proc. VAT, zostaną zwolnione z tego podatku. Warunki zwolnienia określa rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca 2010 r....

08.06.2010

Kurator sądowy dopilnuje wykonania kary

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę wykonywać będzie sądowy kurator zawodowy, a...

08.06.2010

Nowe zasady naboru na aplikację ogólną

Do krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury trafi w tym roku 300 najlepszych kandydatów. Oba etapy egazminu konkursowego mają się odbyć w Krakowie, a kandydaci będą mieli więcej czasu na...

07.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski