Izba Dyscyplinarna: Radca skruszony, sprawa osądzona, dalej skarżyć nie wolno

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zakwestionowanie przez obwinionego radcę prawnego stanu faktycznego, po tym jak zgodził się na ukaranie za swe zaniedbania, było niedopuszczalne. Spowodowało uprawomocnienie się orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. W sprawie doszło więc do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia, pomimo tego że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.

26.04.2022

Nawet 18 tys. zł miesięcznie za zasiadanie w Krajowej Radzie Sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Łącznie 2 mln 846 tys. zł - tyle na diety dla wszystkich członków obecnej KRS przeznaczono w 2021 r., w obecnym - tylko w okresie styczeń/marzec - prawie 635 tys. złotych - wynika z danych przekazanych przez samą Radę. Jej przewodniczący, sędzia Paweł Styrna, otrzymał w ubiegłym roku powyżej 169 tys. zł, a minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro - ponad 64 tys. złotych.

25.04.2022

Wręczono nagrody za książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Agnieszka Frąckowiak-Adamska i Paweł Bańczyk odebrali w poniedziałek nagrodę za książkę pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik", która otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Przegląd Sądowy".

25.04.2022

200 zł podwyżki dla pracowników sądów nie wystarczy, będą protesty

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

4,4 proc. - na takie zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy sądów. Pieniądze mają być wypłacane w kwietniu, z wyrównaniem od stycznia. W praktyce to 198 zł na etat plus dodatek stażowy dla urzędników, pracowników, asystentów i specjalistów OZZS oraz średnio 203 zł na etat plus dodatek dla kuratorów. Pismo do prezesów apelacji poszło, zmiany rozporządzenia dotyczącego właśnie kuratorów nadal nie ma.

25.04.2022

Wątpliwa wykładnia zmian w Sądzie Najwyższym w preambule nowelizacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Preambuła dorzucona przez posłów do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ma przewidywać pierwszeństwo ustaw krajowych nad traktatami unijnymi. Zdaniem prawników byłoby to sprzeczne z Konstytucją. Ponadto traktat akcesyjny wskazuje na związanie Rzeczpospolitej Polskiej orzeczeniami TSUE, a poprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

25.04.2022

Nieletnia matka będzie mogła przebywać w poprawczaku ze swoim dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

W poprawczakach, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, a nawet MOW-ach mają być tworzone oddziały przeznaczone dla nieletnich wychowanek, które urodziły dziecko. Będą mogły tam przebywać razem z nim pod warunkiem, że same zgłoszą taką chęć. To rozwiązanie postulowane przez prawników od lat. Obecnie takie dziecko albo zostaje pod opieką ojca, albo trafia do pieczy zastępczej, a czasem do adopcji.

23.04.2022

Nie zaskarżysz utajnienia swojego procesu - RPO postuluje zmianę prawa

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z Konstytucją strony mają prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a zasadą jest jawność postępowań sądowych. To gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, dlatego decyzja o jej wyłączeniu powinna należeć do rzadkości - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podnosi, że niemożność zaskarżenia postanowienia o wyłączeniu jawności postępowania ogranicza prawa stron.

23.04.2022

MS analizuje propozycje adwokatów dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości pochyliło się nad propozycjami, które przesłała mu Adwokatura w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak poinformowało NRA, trwa ich analiza i prace na usystematyzowaniem. Resort zapewnia równocześnie, że adwokackie oczekiwania w zakresie nowego modelu są bardzo przydatne.

23.04.2022

Konwencja Haska – przydatna w przypadku uprowadzenia dziecka

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Uregulowanie kwestii porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka na terytorium innego państwa, naruszających prawo drugiego rodzica do decydowania o miejscu pobytu swojego dziecka - to cel konwencji sporządzonej 25 października 1980 roku w Hadze. O korzyściach i możliwościach wynikających z tego traktatu pisze adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.

23.04.2022

Izba Karna SN odpowie, czy Izba Dyscyplinarna skutecznie uchyla immunitety prokuratorom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy prokurator, która zaniedbała swoje obowiązki nie ścigając szefa spółki Amber Gold, został skutecznie uchylony immunitet? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. W konsekwencji, czy oskarżona może stanąć przed sądem karnym. A także, gdyby nastąpił błąd proceduralny, czy może domagać się odszkodowania za pozbawienie jej prawa do niezawisłego sądu dyscyplinarnego?

23.04.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej punktuje błędy prokuratorskiego rzecznika

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Adam Roch, prezes kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN przedstawił uwagi o błędach rzecznika dyscyplinarnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby. Należą do nich m.in. przypisywanie sobie prawa do udziału w każdym postępowaniu dotyczącym prokuratora.

22.04.2022

Streaming - możliwość obserwowania rozpraw i ogłaszania wyroków TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w piątek, że od wtorku 26 kwietnia br. wprowadza usługę streamingu, w celu ułatwienia publicznego dostępu do swojej działalności sądowniczej. Oznacza to, że ogłaszanie wyroków i odczytywanie opinii rzeczników generalnych będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału.

22.04.2022

Kuratorzy pod presją kontroli - pytają o czas na pracę

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy okręgowi uaktywnili się w ostatnim czasie w kontrolowaniu i ocenie podległych im kuratorów sądowych. Do tego stopnia, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych napisał pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że kontrola musi jak najmniej absorbować kontrolowanych i informuje, że przygotowuje rozporządzenie regulujące sprawowanie nadzoru nad działalnością kuratorów oraz dokumentowanie takich czynności.

22.04.2022

Świadek Jehowy skazany, Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie

Wymiar sprawiedliwości

Członek "Świadków Jehowy" został na mocy orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie, 11 czerwca 1953 r. skierowany do obozu pracy na okres 24 miesięcy z zaliczeniem tymczasowego aresztowania, za udział w "nielegalnym związku", bo za taki uważano wówczas jego wspólnotę. Teraz Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie, wskazując że skazanie było sprzeczne z prawem.

22.04.2022

SN: Doręczenie postanowienia nie zawsze oznacza, że można je zaskarżyć

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem w postępowaniu egzekucyjnym nie stanowi przesłanki dopuszczalności zażalenia na postanowienie komornika lub sądu, wydane przez sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 766(1) par. 1 k.p.c.) - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

22.04.2022

Sądy w sprawach frankowych wciąż orzekają wbrew TSUE - mogą być pozwy wobec Skarbu Państwa

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Według pełnomocników frankowiczów część wyroków wydawanych przez polskie sądy nie uwzględnienia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostatnio w tym kontekście najgłośniej jest o wyroku z Łodzi w sprawie pozwu grupowego przeciwko mBankowi. Prawnicy rozważają pozwanie Skarbu Państwa o odszkodowania za bezprawne działanie wymiaru sprawiedliwości.

22.04.2022

Jak nie w przepisie, to w preambule - chrześcijańska rodzina sposobem na trudną młodzież

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzina - w rozumieniu matki i ojca jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, zasada jej autonomii, w końcu rola chrześcijańskiego systemu wartości, podkreślone zostały w preambule projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sędziowie zastanawiają jak to wpłynie na orzekanie, bo taka treść może mieć znaczenie przy interpretacji przepisów.

22.04.2022

Komitet Rady Europy apeluje w sprawie przepełnienia więzień

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom (CPT) wezwał państwa europejskie, w których panuje uporczywe przeludnienie więzień, do zdecydowanego rozwiązania tego problemu poprzez ustalenie – do skrupulatnego przestrzegania – pułapu liczby osadzonych w każdym zakładzie karnym oraz poprzez rozwijanie stosowania środków alternatywnych do detencji.

21.04.2022

Adwokat z tytułem mediatora - szkolenie już na aplikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rynek prawniczy jest nasycony, konkurencja duża, a wielu prawników po zdaniu egzaminu zawodowego szuka szczęścia w innych branżach. Samorządy chcą przyszłym adwokatom i radcom ułatwić życie, a jeden z pomysłów to mediacja. Jest coraz popularniejsza, bo też rządzący widzą w niej szansę na odciążenie sądów. Teraz pojawił się pomysł, by szkolenie mediacyjne można było przejść już na aplikacji.

21.04.2022

Michał Woś: Zmiana systemu zwiększy możliwości resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zmieniamy całą filozofię działania z nieletnimi. Z jednej strony chcemy ograniczyć napływ do sądów drobnych spraw - bo przykładową rozbitą szybą powinni zajmować się dyrektorzy szkół, a nie sędziowie. Wprowadzamy też okręgowe ośrodki wychowawcze, które odciążą MOW-y i narzędzia, które pozwolą na skuteczniejszą resocjalizację tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

21.04.2022