Sądy nie ułatwiają kuratorom dostępu do PESEL osób poszukiwanych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy często próbują uzyskać dane osobowe rodziny poszukiwanego - np. dzieci dłużnika. Chodzi o rzetelne wykonanie przyjętej funkcji powierzonej przez sąd. Jednak sądy administracyjne i organy niechętnie udostępniają dane PESEL kuratorom, żądając wykazania przez nich interesu prawnego.

14.10.2022

Chcesz pozwać bank o franki - sprawdź, ile zapłacisz prawnikowi

Wymiar sprawiedliwości

Dług aż po sufit wymarzonego mieszkania motywuje frankowiczów do pozwania banku. Zysk może być ogromny, ale trzeba się liczyć także z kosztami. Kancelarie z powodu popytu i inflacji podwyższają ceny, są firmy, na których usługach można wyjść jak Zabłocki na mydle. W praktyce stawki zaczynają się od kilkunastu tysięcy zł, do tego często dochodzi procent od wygranej - bywa, że i kilkaset tys. zł. Ewentualna przegrana też tania nie jest - to nawet 40 tys. zł dla banku.

14.10.2022

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak w praktyce wygląda opieka szpitalna nad dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego? Jak pomóc nastolatkom, którzy przejawiają nieprawidłowe zachowania seksualne? Czy Polacy uważają klapsy za przemoc i czy sami stosują je wobec swoich dzieci? - to niektóre tematy 19. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

14.10.2022

Prof. Gersdorf: Po upadku Sądu Najwyższego nie będzie już żadnego autorytetu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Martwi mnie, że Sąd Najwyższy chyli się ku upadkowi, co już stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i prokuraturą, bo nie będzie już żadnych autorytetów - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, która właśnie świętuje jubileusz 45-lecia pracy naukowej. A o osobach powoływanych ostatnio do SN mówi, że powinny być pozbawione urzędu, i to raczej bez stanu spoczynku. Jej zdaniem przyjęcie wadliwej nominacji nie powinno dawać takiego przywileju.

13.10.2022

Frankowicze poczekają na wyrok TSUE, w lutym opinia Rzecznika Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Frankowicze muszą uzbroić się w cierpliwość, TSUE zaczął zajmować się sprawą wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po nieważności umowy, jednak finał - w postaci orzeczenia - nastąpi dopiero w 2023 r., być może w pierwszym kwartale. Ważną datą będzie 16 lutego, bo wtedy swoją opinię przedstawi Rzecznik Generalny. Sektor bankowy aktywnie wspiera przed Trybunałem przewodniczący KNF podnosząc, że prokonsumencki wyrok pogrąży polski rynek finansowy.

12.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

Przed TSUE batalia o frankowiczów, banki na tym stracą

Wymiar sprawiedliwości

Po wielu miesiącach oczekiwania TSUE weźmie dziś pod lupę to, co spędza sen z powiek frankowiczów, czyli problem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po nieważności umowy. Prawnicy spodziewają się prokonsumenckiego wyroku, ale nawet jeśli będzie inaczej, banki niekoniecznie na tym zyskają. Jeśli Trybunał uzna, że wynagrodzenie im się należy, to będzie należeć się też frankowiczom, i to nawet wyższe, za... korzystanie przez banki z płaconych przez nich rat.

12.10.2022

Kuratorzy chcą, by kurator sądowy był zawodem podwyższonego ryzyka na stres i mobbing

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Kuratorzy sądowi chcą, by w ustawie o kuratorach sądowych zapisano, że ich zawód ma szczególny charakter. To wynika zresztą z badań, które na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. A moment wydaje się dobry, bo nowela ich ustawy jest w pracach sejmowej podkomisji.

12.10.2022

SO: Sędzia Gąciarek ma być przywrócony do pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi orzekł, że sędzia Piotr Gąciarek ma być przywrócony do pracy przez prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Tak orzekł 10 października sąd w postanowieniu, które jest prawomocne, nie przysługuje już od niego odwołanie. Sędzia Gąciarek uważa, że nie potrzebuje już żadnej procedury oczyszczającej przed nową "prezydencką Izbą Odpowiedzialności Zawodowej".

11.10.2022

Sędzia Zawistowski pyta TSUE o ważność zarządzenia prezes Misztal-Koneckiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już dwa lata czeka na rozstrzygnięcie zagadnienie prawne dotyczące przedawnienia roszczenia w sytuacji wezwania do próby ugodowej. Trójkowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w październiku 2020 r. przedstawił swoje wątpliwości rozszerzonemu składowi z udziałem tzw. neo-sędziów. Sędzia Zawistowski skierował więc pytanie do TSUE, czy zarządzenie o utworzeniu nieprawidłowego składu wywołuje skutki prawne.

11.10.2022

Według najlepszej wiedzy - co to znaczy według prawa i dla sądu?

Wymiar sprawiedliwości

'Według najlepszej wiedzy' - to fraza, która nierzadko znajduje zastosowanie w stosunkach cywilnoprawnych. Bywa, że jedna ze stron przedstawia określone twierdzenia czyniąc jednoczesne zastrzeżenia, że odnosi się to do jej najlepszej wiedzy. Co w praktyce oznacza użycie tego sformułowania?

11.10.2022

Nowa Izba wraca do rozpoznawania kasacji oraz odwołań sędziów i prokuratorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W tym tygodniu Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpozna sprawy dyscyplinarne sędziów, które były zawieszone na mocy zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2020 roku. Trybunał nakazał wstrzymanie przez Izbę Dyscyplinarną postępowań w sprawie odwołań od orzeczeń Sądów Apelacyjnych - Sądów Dyscyplinarnych II instancji. Teraz na wokandę wracają odwołania Ministra Sprawiedliwości oraz obwinionych i ich obrońców.

10.10.2022

Jest wniosek o uchylenie immunitetu sędzi TK Krystynie Pawłowicz

Wymiar sprawiedliwości

Poseł Lewicy Tomasz Trela złożył wniosek o uchylenie immunitetu Krystynie Pawłowicz sędzi Trybunału Konstytucyjnego, powód to jej wpisy na Twitterze. Polityk wniósł do sądu prywatny akt oskarżenia w tej sprawie, zarzucając sędzi zniewagę i zniesławienie. A tłem sprawy jest utajnienie przed kilkoma miesiącami przez prezes TK Julię Przyłębską oświadczeń majątkowych pięciorga sędziów Trybunału.

10.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

Wyrok ETPC to odszkodowanie dla Juszczyszyna i zachęta dla innych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bezpośrednią konsekwencją orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Juszczyszyna jest wypłata odszkodowania przez państwo za stosowane wobec niego represje. A pośrednią, kolejne oddalenie nas od pieniędzy z Unii, jeśli polskie władze nie zmienią swej praktyki. A co więcej - wyrok dał dużą broń do ręki obywatelom i adwokatom, którą będzie można wykorzystać w sądach.

10.10.2022

#tylko Tak #oznacza Zgodę - już wkrótce ruszy kampania edukacyjna dotycząca zmiany definicji gwałtu

Wymiar sprawiedliwości

Konieczność zmiany definicji gwałtu była jednym z tematów XIV Kongresu Kobiet, który w tym roku odbył się we Wrocławiu. Projekt już jest, tyle że w sejmowej zamrażalce. W czasie tegorocznych 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet ma ruszyć przybliżająca go kampania edukacyjna. A prawniczki podkreślają, że same przepisy nie wystarczą, konieczne jest przestrzeganie procedur i szkolenia także dla sędziów.

10.10.2022

SN: Podpis pod sentencją i pod uzasadnieniem, inaczej orzeczenie jest nieważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym jest orzeczeniem nieistniejącym w sytuacji, gdy podpis został złożony wyłącznie pod całym dokumentem obejmującym sentencję i zasadnicze powody rozstrzygnięcia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Zagadnienie przedstawiła sędzia z sądu okręgowego rozpoznająca zażalenie na postanowienie, które było niezwykle zwięzłe.

08.10.2022

Pokojowy Nobel dla obrońców praw człowieka z Białorusi, Rosji i Ukrainy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla zostali w tym roku białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, rosyjska organizacja Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. - Są przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w swoich ojczyznach. Przez wiele lat wspierali prawo do krytyki władzy i ochronę fundamentalnych praw obywateli - przekazał Norweski Komitet Noblowski w ogłoszonej w piątek decyzji.

07.10.2022

Senat wybrał 30 ławników do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Senat wybrał w czwartek 6 października na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego spośród 54 kandydatur. Dokonany w czwartek wybór był konieczny z uwagi na upływającą pierwszą kadencję ławników SN. Wyniki głosowania będą przesłane do Sądu Najwyższego - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

07.10.2022