Kolejna skarga nadzwyczajna - sprawa karna

Wymiar sprawiedliwości

To czwarta skarga nadzwyczajna, która wpłynęła do Sądu Najwyższego. Trzy pozostałe dotyczą spraw cywilnych. Tym razem chodzi o wyrok uniewinniający prokuratora oskarżonego o korupcję. W ocenie Prokuratora Generalnego, sąd odwoławczy nie uwzględnił całości zgromadzonego materiału dowodowego, czym naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego.

02.01.2019

Premier wycofuje kontrowersyjny projekt o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Część rozwiązań od razu wzbudziła kontrowersje. M.in. stwierdzenie, by pod pojęciem przemocy domowej rozumieć "powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie". Z kolei wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" miało być uzależnione od zgody ofiary. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt wróci do wnioskodawców

02.01.2019

Losowanie nie jest idealnym sposobem przydzielania spraw sędziom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Losowanie pozwala na niezależny i bez wpływów zewnętrznych dobór spraw do rozpatrywania przez sędziów, ale warto też analizować jego wpływ na prawa stron, w tym do sprawnego i szybkiego postępowania, a także pewne wymogi organizacyjne sądu - twierdzi sędzia Paweł Rygiel z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

02.01.2019

TK: Rozprawa w sprawie ustawy o KRS odwołana

Wymiar sprawiedliwości

Wyznaczona przez Trybunał Konstytucyjny na 3 stycznia rozprawa dotycząca obowiązującej obecnie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa, została odwołana. Nie podano powodu odwołania rozprawy ani innego terminu rozpatrzenia tego wniosku.

01.01.2019

Zmiany w ustawie o SN już obowiązują

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest ona wykonaniem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE i umożliwia sędziom SN i NSA, którzy na podstawie poprzedniej wersji ustawy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

01.01.2019

Reforma kpc to szansa dla rozwoju mediacji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy w przededniu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które przewidują ogromny rygor proceduralny w sprawach gospodarczych. Rosną ryzyka związane z prowadzeniem procesu w nowej formule. Reforma procedury cywilnej to znakomita szansa do zmian dotyczących mediacji - twierdzi Maciej Bobrowicz.

31.12.2018

Sąd ma sprawdzić, czy stronę stać na opłacenie apelacji

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli oświadczenie o stanie majątkowym strony, która wnosi o zwolnienie jej z ponoszenia kosztów sądowych budzi wątpliwości, to sąd powinien podjąć działania, które pozwolą na zweryfikowanie prawdziwości podanych tam twierdzeń. W innym wypadku wydane orzeczenie będzie przedwczesne - orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.

31.12.2018

Prezydent: Trzeba zmieniać sądy, bo środowisko sędziowskie jest zepsute

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości są nie tylko potrzebne, ale niezbędne dlatego, że ocena wymiaru sprawiedliwości jest zła - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem środowiska sędziowskie są zepsute, o czym świadczą ich "demonstracje polityczne".

30.12.2018

Prof. Wiliński: Kalendarz dobrze promuje konstytucyjne prawa

Wymiar sprawiedliwości

Udało się w krótkiej i prostej formie zaprezentować niektóre z ważnych dla obywateli praw wynikających z Konstytucji. Wymagało to trochę pomysłowości i wysiłku ze strony prawników i grafików, ale wydaje się, że przekaz jest dla ludzi czytelny - tak prof. Paweł Wiliński komentuje ukazanie się kolejnego kalendarza "12 lekcji o Konstytucji".

29.12.2018

Przemoc psychiczna - problem narasta, a skazań wciąż mało

Wymiar sprawiedliwości

Rośnie liczba przypadków przemocy psychicznej, tymczasem sądy nadal skazują głównie za przemoc fizyczną, bo tę łatwo udowodnić. Problem w tym, że nawet jeśli dojdzie do skazania sprawców przemocy, to większość z nich dostaje karę w zawieszeniu. Także za działanie ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do targnięcia się ofiary na życie.

29.12.2018

Sejm: wybór sędziów do KRS zgodny z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości

Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm jest zgodny z Konstytucją, ale część przepisów umożliwiających odwołanie się od uchwał KRS - nie. Takie stanowisko zarekomendowała w piątek sejmowa Komisja Ustawodawcza. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, z inicjatywy KRS, ma się odbyć 3 stycznia.

28.12.2018

Komornicy boją się VAT - chcą przesunięcia wejścia w życie swoich ustaw

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Komornicza zwróciła się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o zmiany, które mają obowiązywać już od pierwszego stycznia a dotyczą m.in. opłat komorniczych. Komornicy boją się, że będą musieli płacić podatek VAT. Apelują o przesunięcie wejścia w życie przepisów nawet o kilka miesięcy i nie wykluczają protestu.

28.12.2018

Szef KRS nie wie, czy wyrok TSUE będzie uznany

Wymiar sprawiedliwości

Politycy rządzącej większości podkreślają przywiązanie do europejskich wartości, ale co i rusz wymsknie się im prawdziwy obraz, czyli opór jaki gotowi byliby stawiać, gdyby nie wielkie poparcie dla przynależności do Unii w polskim społeczeństwie.

27.12.2018

NIK oceni w 2019 r. sprawność sądów

Wymiar sprawiedliwości

Usprawnienie prac sądów ma być jednym z tematów zaplanowanych na 2019 rok kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzany ma być przede wszystkim wpływ informatyzacji na prace wymiaru sprawiedliwości.

27.12.2018

Sąd: Odręcznie napisane pismo nie może nie mieć odpisów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Prezes zarządu spółki wniósł skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Został wezwany do złożenia odpisu skargi. Nie uczynił tego, więc skarga podlegała odrzuceniu. Nie ma znaczenia, że skarżący nie miał kopii złożonego w oryginale pisma do sądu - wyjaśnił Sąd Okręgowy w Szczecinie.

27.12.2018

Prezes SO w Kielcach: W sądzie pracy warto wprowadzić opłatę dla firm

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Połowę wpływu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych generują firmy. Skarżą każdą decyzję ZUS, bo za to nie płacą. Warto też zastanowić się, czy sprawy związane ze stwierdzeniem niepełnosprawności muszą trafiać do sądu. Rola decyzyjna sędziego w tych sprawach jest niewielka – uważa Ryszard Sadlik.

27.12.2018

RPO: Proces niepełnosprawnego skazanego za zabójstwo trzeba powtórzyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna został skazany, na podstawie własnych zeznań, za zamordowanie dwóch kobiet. W sprawie interweniuje rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem wyrok powinien być uchylony i przekazany do ponownego osądzenia.

24.12.2018

Prezydent zmiany w ustawie o SN podpisał, bo musiał

Wymiar sprawiedliwości

Odesłanie sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę było jak najbardziej uzasadnione - twierdzi prezydent Andrzej Duda. I wyjaśnia, że ustawę przywracającą ich do orzekania podpisał pod presją, ponieważ od postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska nie ma już gdzie się odwołać.

24.12.2018