SN pracuje nad pierwszą skargą nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości

Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN wpłynęły dotąd cztery skargi nadzwyczajne. W przypadku jednej z nich sędziowie czekają na akta z sądu apelacyjnego. Termin jej rozpoznania zostanie wyznaczony jednak najwcześniej za kilka tygodni - akta wraz z załącznikami liczą blisko 300 tomów, a skład orzekający musi się z nimi zapoznać.

17.01.2019

PE: Praworządność zagrożona w kilku państwach

Wymiar sprawiedliwości

Prawa podstawowe są zagrożone w kilku państwach Unii Europejskiej - stwierdził w przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski. M.in. za potępieniem działań nakierowanych na osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości głosowało 390 eurodeputowanych, 153 było przeciw, a 63 wstrzymało się od głosu.

16.01.2019

KRS dostanie dodatkowo prawie pół mln zł

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy budżetowej na 2019 r. Środki przesunięte zostały z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.

16.01.2019

Sąd Najwyższy jeszcze sam nie uchyla swoich ostatecznych orzeczeń

Wymiar sprawiedliwości

Skargi nadzwyczajne już do Sądu Najwyższego wpływają, ale do tej pory Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie wydała żadnego orzeczenia uchylającego wyrok sądu powszechnego. A tym bardziej SN nie zniweczył żadnego swojego prawomocnego orzeczenia, choć ustawa takie możliwości przewiduje.

16.01.2019

Pod koniec stycznia ruszy wybór prezesa Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Na 29 stycznia zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej, które ma wybrać trzech kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Obecnie izbą kieruje sędzia Jan Majchrowski. Izba Dyscyplinarna podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, została powołana na mocy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

16.01.2019

Trybunał UE odracza rozpatrzenie pytań polskiego SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE odwołał zaplanowaną na 12 lutego rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego w sprawie ustawy o SN. Nie poinformowano o przyczynach tej decyzji, ale według nieoficjalnych informacji ma to związek z oczekiwaniem dodatkowych wyjaśnień w związku z wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

15.01.2019

Będą zmiany w przechowywaniu akt sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by okres przechowywania w sądach akt spraw zakończonych prawomocnie po dniu 17 października 1997 r. został wydłużony do 3 lipca 2021 r. Ma to bezpośredni związek z możliwością wnoszenia skargi nadzwyczajnej

15.01.2019

KRS broni sędziów. Będzie reakcja ministra?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister postanowił zabrać sędziom "kilometrówki" i dodatki mieszkaniowe w reakcji za ich poparcie dla oczekiwań płacowych pracowników sądów. Teraz KRS broni sędziów i przestrzega ministra przed...

15.01.2019

Zmiany w procedurze mogą zrewolucjonizować proces cywilny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Proponowana przez rząd nowelizacja przewiduje szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego - pisze Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. I jako przykłady podaje   m.in.: posiedzenia organizacyjne i przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego

15.01.2019

KRS krytycznie o zabieraniu sędziom "kilometrówek", by dać podwyżki administracji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Finansowanie podwyżek dla jednej grupy zawodowej poprzez odebranie świadczeń innej grupie zawodowej może stwarzać wrażenie antagonizowania i kolejnego zarzewia konfliktów - stwierdziła w uchwale Krajowa Rada Sądownictwa, nawiązując do ogłoszonej właśnie decyzji ministra sprawiedliwości.

14.01.2019

KRS: Możemy wskazywać kandydatów na sędziów bez opinii samorządu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma możliwość rozpoznania sprawy pomimo braku oceny kandydatów dokonanej przez organ samorządu sędziowskiego - stwierdziła KRS w przyjętej w ubiegłym tygodniu uchwale. Zdaniem KRS przeciwny wniosek mógłby prowadzić do paraliżu procedury powoływania sędziów

14.01.2019

Sprawa dla SN: Czy sędzia może orzekać o problemach swojego miasta?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy zamieszkiwanie w mieście, które może ponieść skutki finansowe wyroku, może być powodem wyłączenia sędziów z orzekania w tej sprawie. Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów białostockiego Sądu Apelacyjnego złożył pełnomocnik firmy będącej w sporze z miastem w związku ze sprzedażą tzw. resztówki komunalnej firmy ciepłowniczej.

14.01.2019

Wkrótce wybór prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Na 22 stycznia zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które ma wybrać trzech kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Obecnie izbą kieruje sędzia Dariusz Czajkowski.

14.01.2019

MS chce prac nad ustawą o biegłych

Wymiar sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł skierował wniosek o wpisanie projektu ustawy o biegłych sądowych do wykazu prac rządu - ustaliło Prawo.pl. W myśl proponowanej regulacji dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie miałby powoływać i zawieszać biegłych

14.01.2019

RPO: Niebezpieczne uproszczenia w procedurze karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Możliwość przesłuchiwania świadków pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy oraz oddalania przez sąd wniosków dowodowych obrony, jeśli złożono je po określonym terminie, jest sprzeczna z prawem do obrony – takie m.in. zastrzeżenia ma rzecznik praw obywatelskich do proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w procedurze karnej.

14.01.2019

Złamana noga na oblodzonym chodniku - coraz wyższe odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości

Zwiększa się świadomość Polaków o odszkodowaniach zimowych, a kwoty uzyskiwane w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, leczeniem, bólem i rehabilitacją zbliżają się do tych związanych z błędami medycznymi, sięgając granicy 100 tys. złotych. Największym wyzwaniem - jak mówią prawnicy - jest nadal materiał dowodowy

12.01.2019

Norweski badacz: Dyktatorzy mają różne sposoby na podporządkowanie sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie tylko bezpośredni nacisk i oczekiwanie na wyroki zgodne z oczekiwaniami władz, ale także tworzenie różnego rodzaju zachęt oraz powoływanie do sądów „właściwych” osób - takie środki wykorzystywane są przez autorytarnych przywódców dla podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości - twierdzi prof. Hans Petter Graver z Uniwersytetu w Oslo.

12.01.2019

Rzecznik już nie chce karać sędziów za symulowanie rozprawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie będzie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Arkadiuszowi Krupie i Monice Frąckowiak, którzy w sierpniu 2018 r. na festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą prowadzili symulację rozprawy sądowej. Poinformował o tym rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab, którego zastępca wcześniej zarzucał sędziom "uchybienie godności sprawowanego urzędu".

11.01.2019

Gazeta nie musi prostować wypowiedzi premiera o sędziach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Gazeta Polska" nie musi publikować sprostowania wypowiedzi Mateusza Morawieckiego rzekomej zorganizowanej grupie przestępczej w krakowskim sądzie, bo był to fragment wypowiedzi premiera, a nie wypowiedź autorów wywiadu, czy redaktora naczelnego.

11.01.2019