Jak wskazał, konieczne jest niezwłoczne podjęcie interwencji w sprawie stosowania procedury push back wobec matek z dziećmi.

Czytaj: Po interwencji szefa NRA afgańska adwokatka zwolniona z ośrodka dla uchodźców>>

Polska zobowiązana do ochrony najsłabszych

Zawracanie uchodźców do granicy państwowej, szczególnie wycieńczonych tułaczką matek i przerażonych dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed represją i w obawie o swoje życie, szukając schronienia w rozwiniętych, cywilizowanych miejscach, jest niehumanitarne. Narusza prawa i godność człowieka. Jest wbrew wartościom, które pielęgnuje Adwokatura - czytamy w piśmie prezesa NRA.

Adw. Rosati przypomina, że zarówno Konstytucja RP, jak też Konwencja Genewska oraz Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązują Rzeczpospolitą Polską do ochrony najsłabszych. Zaś Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka niezależnie od jego pochodzenia i narodowości.