Trochę mniej przestępstw w 2018 roku

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 proc. i wynosi 74,1 proc. - poinformowała policja. Wskaźnik ten psują trochę alimenciarze, ponieważ po ubiegłorocznej zmianie prawa zachowania znacznie większej ich części uznawane są za przestępstwa.

09.01.2019

Prokuratoria nagrodziła najlepsze prace naukowe

Wymiar sprawiedliwości

Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego zostali nagrodzeni za swoje habilitacje w konkursie na najlepsze prace z zakresu prawa sądowego, organizowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

09.01.2019

Biegli w garści Instytutu Ekspertyz Sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Po latach czekania na ustawę o biegłych sądowych, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowano kolejny projekt - dowiedziało się Prawo.pl. Zgodnie z nim to dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie ma powoływać i zawieszać biegłych, a także decydować, które instytucje naukowe lub specjalistyczne będą mogły wydawać opinie.

09.01.2019

Minister przegrał spór z "Iustitią" o informacje o wolnych etatach w sądach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniami z 5 grudnia 2018 r. oraz z 12 grudnia 2018 r. stwierdził bezczynność Ministra Sprawiedliwości, ponieważ odmówił on ujawnienia w trybie dostępu do informacji publicznej liczby nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.

08.01.2019

SN: Sędzia prowadziła zajęcia dla aplikantów, mimo sprzeciwu prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy odstąpił od wymierzenia kary sędziemu w stanie spoczynku, który nie zastosował się do polecenia przełożonego i wbrew jego woli prowadził ćwiczenia z aplikantami radcowskimi. W ten sposób Sąd Najwyższy nie przychylił się do kasacji ministra sprawiedliwości, który żądał zaostrzenia kary. Sprzeciw prezesa był bezprawny - orzekł sąd.

08.01.2019

Zmiany w procedurze cywilnej – w poszukiwaniu równowagi

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

O prawie trzeba myśleć w kategoriach środka, a nie celu. Przepisy prawa procesowego mają to do siebie, że z czasem, a niekiedy również proporcjonalnie do stopnia skomplikowania, zaczynają żyć własnym życiem, niekoniecznie zgodnie z misją nadaną przez ustawodawcę - pisze adw. Rafał Rozwadowski, komentując zmiany projektowane w procedurze cywilnej.

08.01.2019

MS przyspiesza z obsadą wakatów w sądach

Wymiar sprawiedliwości

W polskich sądach nieobsadzonych jest ponad 700 stanowisk sędziowskich. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o przyspieszeniu procesu obsadzania tych wakatów i zapowiada szereg konkretnych zmian, które mają poprawić pracę sądów.

07.01.2019

Holandia nie wyda Polsce podejrzanych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Holenderska Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) w Amsterdamie wstrzymała wydanie Polsce 11 podejrzanych ściganych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Jako powód podano obawy o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

07.01.2019

Prawie 3 tys. wniosków o skargi nadzwyczajne jest już u RPO

Wymiar sprawiedliwości

Wkrótce do Sądu Najwyższego mogą trafić dwie kolejne skargi nadzwyczajne, złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem - jak ustaliło Prawo.pl - będą dotyczyć spraw karnych. W sumie do RPO wpłynęło już ponad 2900 wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Gros z nich - jak przyznają analizujące jej osoby - jest bezzasadnych, w wielu wystarczy wniesienia kasacji.

07.01.2019

Prezes SO w Gorzowie: Merytoryczne orzekanie w apelacji usprawnia sądy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Częste uchylanie wyroków i przekazywanie przez sądy odwoławcze spraw do ponownego rozpatrzenia przez sądy pierwszej instancji stało się w pewnym momencie wręcz patologią. Dobrze więc, że ustawodawca zobowiązał te sądy do orzekania także merytorycznie, gdy to możliwe - twierdzi Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie.

07.01.2019

Kilka państw wspiera polski SN przed unijnym trybunałem

Wymiar sprawiedliwości

Władza wykonawcza nie powinna decydować o tym, czy sędzia może dalej sprawować swoje funkcje - twierdzi rząd Łotwy, a rząd Holandii dodaje, że przyjęte w Polsce przepisy są w sprzeczności z prawem europejskim. Takie m.in. stanowiska zgłoszone zostały do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przygotowaniami do rozpatrzenia pytań prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego.

04.01.2019

10 lat w "psychiatryku" za kradzież roweru - RPO interweniuje

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w sprawie mężczyzny, który od 10 lat przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Trafił tam po kradzieży roweru wartego 400 zł. Sąd uznał, że wobec jego niepoczytalności to jedyna możliwość zapobiegnięcia popełnieniu podobnego czynu. Problem w tym, że przebywa tam już dwukrotnie dłużej niż gdyby został skazany na maksymalną karę więzienia.

04.01.2019

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

04.01.2019

W lutym ma być projekt ustawy o kuratorach sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Jeszcze w listopadzie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił portalowi Prawo.pl, że chciałby by publiczna debata nad projektem rozpoczęła się już w grudniu. Prace się jednak przedłużają. Nadal nie wiadomo też, czy będzie to nowelizacja, czy nowa ustawa - decyzja o tym ma zapaść w styczniu.

04.01.2019

Komornicy będą płacić VAT? MF analizuje

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Finansów zapewnia, że zostanie wydana ogólnea interpretacja w sprawie opodatkowania podatkiem VAT działalności komorników sądowych, po zmianie przepisów w nowym roku. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi, bo - jak informuje biuro prasowe - trwają prace analityczne.

03.01.2019

Tłumaczka nie będzie zeznawać o rozmowie Tuska z Putinem 

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka polskich prezydentów i premierów, odmówiła składania zeznań w prokuraturze w sprawie tłumaczonego przez nią spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Jako powód podała wiążącą ją tajemnicę zawodową.

03.01.2019

Biegli nadal problemem sądów - konieczne zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru, brak narzędzi do weryfikacji umiejętności - to tylko niektóre źródła problemów z biegłymi sądowymi. Wina - jak mówią prawnicy - leży też częściowo po stronie sędziów, bo często nie mają podstawowej wiedzy z danej dziedziny i ślepo wierzą przedstawionej opinii. Resort prace nad projektem zapowiadał już w 2016 r. i nadal są one na etapie analityczno-koncepcyjnym.

03.01.2019

Biegły sądowy mądrzejszy od sądu?

Wymiar sprawiedliwości

Najbardziej szokująca niedbałość biegłego, z którą spotkałam się w sądzie dotyczyła badania pacjenta przez drzwi. Lekarz na tej podstawie skierował mężczyznę do szpitala psychiatrycznego, choć osobiście go nie widział. Pacjent otrzymał odszkodowanie, a psychiatra - karę dyscyplinarną.

03.01.2019

KRS nie zajmie się krytyką sędziego przez rzecznika MS  

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie zajmie stanowiska wobec wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości, który zarzucił stronniczość sędzi rozstrzygającej spór pomiędzy Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim. Zdaniem KRS było to niemożliwe z powodu "niesprecyzowania, o którą wypowiedź rzecznika chodzi".

02.01.2019