Rzecznik firmy Marek Sztuka powiedział w czwartek PAP, że zastrzeżenia UOKiK dotyczyły głównie umów zawieranych bezpośrednio z osobami fizycznymi, a tych spółka ma bardzo niewiele. Jej głównymi partnerami są odbiorcy instytucjonalni. Bardziej szczegółowe stanowisko spółki w tej sprawie rzecznik zapowiedział na czwartkowe popołudnie.

Postępowanie przeciwko spółce Tauron Ciepło zostało wszczęte w połowie tego roku. Dotyczyło naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużywania pozycji dominującej. Jak podał w czwartek UOKiK, niezgodne z prawem okazało się aż 12 klauzul używanych w umowach z konsumentami oraz dwie w kontraktach zawieranych z odbiorcami instytucjonalnymi.

Chodziło m.in. o sprzeczne z przepisami zastrzeganie możliwości wstrzymania dostaw ciepła oraz uchylanie się od odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy.

Np. w umowach z odbiorcami indywidualnymi spółka zastrzegała, że dostawy ciepła mogą być wstrzymane w przypadku każdego naruszenia postanowień umowy, którą konsument zawarł ze spółką. Tymczasem zgodnie z prawem ogrzewanie można odciąć tylko w ściśle określonych sytuacjach, np., gdy stan techniczny instalacji zagraża bezpieczeństwu.

Inną niedozwoloną praktyką było nieokreślenie wysokości bonifikat przysługujących konsumentom, gdy nastąpiło ograniczenie dostarczanej mocy cieplnej wobec wielkości wskazanych w umowie. Zgodnie z prawem, w takim przypadku należy określić mechanizm obniżenia ceny, a Tauron Ciepło w ogóle nie określił wysokości bonifikat.

W przypadku umów z przedsiębiorcami zakwestionowane zostało m.in. uchylanie się przez spółkę od odpowiedzialności za szkody powstałe u odbiorcy, w wyniku wstrzymania dostaw ciepła z powodu awarii. Zgodnie z prawem przedsiębiorca nie odpowiada za to jedynie w sytuacjach, które powstały bez jego winy. Treść umowy stosowanej przez Tauron Ciepło dopuszcza taką możliwość w każdej sytuacji.

"W trakcie postępowania spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych postanowień. Dlatego prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kar finansowych i nałożyła na Tauron Ciepło obowiązek wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązujących wzorcach umownych oraz zawarcia aneksów do obowiązujących już umów. Dotyczy to zarówno umów z konsumentami, jak i przedsiębiorcami" - podał w czwartek UOKiK w komunikacie.

Z pytaniami dotyczącymi zmian w umowach oraz aneksów do już zawartych umów PAP zwróciła się do służb prasowych Tauron Ciepło. Rzecznik firmy zapowiedział odpowiedź w tej sprawie na później.

Spółka Tauron Ciepło należy do grupy energetycznej Tauron. Jej siedziba mieści się w Katowicach. Firma zajmuje się m.in. dostarczaniem ciepła do odbiorców w 15 miastach Górnego Śląska, Zagłębia i Małopolski. Ma kilkunastoprocentowy udział w lokalnym rynku ciepła. Jest drugim pod względem wielkości przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Polsce, u którego w ubiegłym roku odbiorcy zamówili 1,6 tys. megawatów ciepła.

Firma powstała z połączenia spółek PEC Katowice oraz PEC w Dąbrowie Górniczej. Eksploatuje ponad tysiąc kilometrów sieci ciepłowniczych, którymi przesyła ciepło do ponad 3,8 tys. klientów, głównie gmin, spółdzielni mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, galerii handlowych. Zaopatruje w ciepło ok. 10 tys. obiektów.