Rozporządzenie w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów to część pakietu przepisów, które mają wzmocnić nadwyrężone w czasie kryzysu finansowego zaufanie konsumentów do rynków finansowych.

Wprowadza ono wspólny standard dokumentów zawierających kluczowe informacje o tzw. detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych (określanych skrótem PRIIP), takich jak fundusze inwestycyjne, depozyty strukturyzowane (połączenie depozytów bankowych z rozwiązaniami inwestycyjnymi) czy polisy ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym.

Niektóre z tych produktów mogą być skomplikowane i trudne do zrozumienia, a udzielane inwestorom informacje na temat takich produktów często nie pomagają inwestorom indywidualnym w ich porównywaniu albo zrozumieniu związanego z nimi ryzyka.

Według unijnego rozporządzenia w dokumentach z kluczowymi informacjami na temat PRIIP będzie trzeba zamieścić opis produktu, informację o tym, czy możliwa jest utrata zainwestowanego kapitału, a także koszty i profil ryzyka.

Informacje na temat PRIIP muszą być dokładne, rzetelne i jasne dla inwestorów indywidualnych oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Mają być też napisane zrozumiałym językiem bez żargonu i skomplikowanej terminologii finansowej. Taki dokument ma być zwięzły i nie może być utożsamiany z materiałem marketingowym.

Według rozporządzenia inwestorzy indywidualni muszą mieć możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń, jeśli nowe wymogi nie będą przestrzegane.

Parlament Europejski zaakceptował rozporządzenie już w kwietniu tego roku. Zacznie ono obowiązywać za dwa lata. (PAP)