W ustawie, którą Sejm uchwalił w styczniu zeszłego roku, chodziło o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych).

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) pozwala szybciej załatwić sprawę i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w.

System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy osoby te posiadają uprawnienia.

W kolejnej nowelizacji uchwalonej w lipcu zeszłego roku przewidziano większą informatyzację postępowań cywilnych. Na końcowym etapie prac przesunięto z 18 listopada 2015 r. na 1 kwietnia 2016 r. datę wejścia w życie przepisów o składaniu wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W resorcie sprawiedliwości trwały wówczas prace nad budową systemu informatycznego, umożliwiającego składanie takich wniosków.

Okazało się, że termin określony wówczas na 1 kwietnia 2016 r. ponownie musi zostać przesunięty. "Prace nad budową systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zostały już zakończone. Nadal jednak przeprowadzane są testy tego systemu przez jego użytkowników" - wskazali w uzasadnieniu propozycji zmieniającej ten termin posłowie PiS.

"Z uwagi na to, że Krajowa Rada Notarialna zgłasza zastrzeżenia do działania systemu oraz wskazuje na zbyt krótki czas na gruntowne przygotowanie się do składania sformalizowanych wniosków o wpis w księdze wieczystej za pomocą systemu teleinformatycznego, uzasadnione jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy" - dodano w uzasadnieniu.

Jednocześnie w nowelizacji wprowadzono zmiany w niektórych innych ustawach wynikające z niedawno uchwalonej i już wprowadzonej w życie reformy prokuratury.

O przesunięcie terminu dalszej informatyzacji postępowania z księgami wieczystymi apelował w czwartek w Senacie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Mówił, że jej wprowadzenie bez odpowiedniego przygotowania systemu przypominałoby "skok do basenu, w którym nie ma wody". Zapewnił, że data 1 lipca optymalna i "wszystko świadczy o tym, że nie będzie już przesuwana".

Ponieważ Senat nie wprowadził poprawek, nowelizacja trafi teraz do prezydenta. (PAP)