Nowelizację niektórych ustaw związaną z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce MSW Sejm uchwalił w listopadzie.

Zmiany uaktualniają nazwy jednostek podległych ministerstwu, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych. Ponadto ustawa nowelizująca wyodrębnia ze spraw geodezji i kartografii kwestie związane z infrastrukturą informacji przestrzennej i przyporządkowuje je ministrowi cyfryzacji.

MSWiA zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 listopada 2015 poprzez przekształcenie ówczesnego MSW, do którego włączono część komórek i pracowników dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - obsługujących działy administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. (PAP)

brw/ wkt/