Schulz przekazał decyzję europarlamentu na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, po tym gdy w czwartek rano on oraz liderzy grup politycznych (czyli konferencja przewodniczących PE) dali zielone światło dla tych dwóch nominacji. Kadencja inspektora i jego zastępcy trwa pięć lat.

"Ochrona danych osobowych jest jednym z podstawowych praw i takim, które potrzebuje powtórnej uwagi w erze cyfrowej. Dlatego gratuluję przychodzącemu Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i jego zastępcy" - powiedział Schulz, cytowany w komunikacie PE.

Obie kandydatury zostały przegłosowane w październiku br. przez komisję Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich. Wskazanie PE było takie samo, jak Rady UE, która już wcześniej podjęła tę decyzję. Rada razem z europarlamentem współdecyduje o obsadzie stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Giovanni Buttarelli do tej pory był zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w trakcie procedury jego wyboru wskazywano na jego bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

W przypadku Polaka podkreślano jego doskonałą znajomość przepisów ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w UE.

W 2013 r. Wiewiórowski kandydował na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i znalazł się wśród kilku osób rozpatrywanych na tę funkcję. Konkurs został jednak odwołany w styczniu 2014 r., bo zespół, który miał rekomendować KE tzw. krótką listę najlepszych kandydatów, uznał, że żaden z nich nie jest odpowiedni. Przedłużono wówczas kadencję dotychczasowego inspektora Petera Hustinksa.

43-letni Wiewiórowski pod koniec sierpnia rozpoczął drugą, czteroletnią kadencję na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na tę funkcję w 2010 r. i 2014 r. kandydował z rekomendacji PO. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2000 r. obronił doktorat.

Do zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych należy m.in. opiniowanie wszystkich aktów prawa europejskiego, które mogą w jakikolwiek sposób dotyczyć ochrony danych osobowych. Inspektor zajmuje się też ochroną prywatności w instytucjach europejskich, w tym we wszystkich bazach danych, które prowadzi UE.

Ostatnim etapem procedury powołania nowych inspektorów będzie podpisanie decyzji nominacyjnej przez Parlament i Radę UE.

Aneta Oksiuta (PAP)

aop/ awi/ mc/