ETS: członek rodziny obywatela UE ma prawo do pobytu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wczorajszych dwóch wyrokach wyjaśnił zasady dotyczące prawa pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii w państwie członkowskim...

13.03.2014

WSA: trzeba respektować wolność wyznania

Kolejne sprawy z sądów administracyjnych wracają do Generalnego Inspektora Ochrony Danych z nakazem wydania właściwej decyzji o wykreśleniu osób z ksiąg chrztu.

13.03.2014

WSA: podwyżki w urzędzie miasta są jawne

Burmistrz musi wiedzieć, ile wydaje na podwyżki dla urzędników i straży miejskiej. Co więcej - takie informacje nie są danymi przetworzonymi i powinny być podane do publicznej wiadomości - orzekł...

12.03.2014

SN: zachowek oblicza się według cen orzekania

Obliczenie zachowku dla pominiętego w testamencie spadkobiercy następuje na podstawie cen obowiązujących w chwili wydania wyroku przez sąd, a nie cen z daty sprzedaży majątku wchodzącego w skład...

09.03.2014

Strasburg: admirał musi być odporny na krytykę

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 marca stwierdził, iż uznanie artykułu prasowego krytycznego względem wysokiego rangą dowódcy wojskowego za zniesławienie stanowiło naruszenie prawa do...

06.03.2014

WSA: gmina nie decyduje o miejscach na wiatraki

Rada gminy nie może podejmować uchwał określających minimalną odległość turbin wiatrowych od domów - stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku....

05.03.2014

WSA: umowy menadżerskie w PKP S.A. muszą być jawne

Jakakolwiek umowa o pracę nie jest informacją publiczną, ale kontrakty menedżerskie członków zarządu spółki PKP S.A. , której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa muszą być ujawnione - stwierdził...

05.03.2014