Zdaniem Sądu, istnieje bowiem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku graficznego i słownego oznaczenia "SKYPE" oraz zarejestrowanego wcześniej wspólnotowego znaku towarowego "SKY" należącego do brytyjskiej stacji telewizyjnej.

Tym samym unijny sąd podtrzymał stanowisko Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Sąd uzasadnił swoje rozstrzygnięcie wskazując na wizualne, fonetyczne i koncepcyjne podobieństwo obu oznaczeń słownych. Zdaniem Sądu wymowa w języku angielskim głoski "y" w obu oznaczeniach nie różni się między sobą, a wyraz "sky", będący częścią podstawowego słownictwa języka angielskiego, jest łatwym do zidentyfikowania elementem wyrazu "skype". Wreszcie, cząstka "sky" w wyrazie "skype" pozwala na jego rozpoznanie przez właściwy krąg odbiorców, nawet jeśli drugi element "pe" nie ma żadnego konkretnego znaczenia.

Podobnie, jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, wyraził się Sąd w przypadku graficznego oznaczenia "SKYPE". Według Sądu dodanie do napisu "Skype" elementu graficznego postrzępionego brzegu w kształcie chmurki lub bąbelków nie stanowi o dostatecznym zróżnicowaniu oznaczenia.

Skype może odwołać się jeszcze od decyzji Sądu do Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie może nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia i powinno ograniczać się wyłącznie do kwestii prawnych.

Tak wynika z wyroku Sądu Unii Europejskiej z 5 maja 2015 r. w sprawach T-423/12, T-183/13 i T-184/13 Skype Ultd przeciwko OHIM.

 

Więcej o projektach zmian w prawie autorskim>>>
http://konferencja.lex.pl/prawoautorskie/banery/1.jpg