Sąd Najwyższy rozpoznał skargi komitetów wyborczych od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej odrzucających sprawozdania finansowe z wyborów do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku. Spośród trzech skarg, które wpłynęły do sądu uwzględniono tylko jedną - wniesioną przez Komitet Wyborczy Partii Zielonych. Skargi Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy oraz Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina - zostały oddalone. 

Użyczenie sali przez SLD
Odrzucają skargę komitetu wyborczego SLD-UP sąd podkreślił, że partie te nie posiadały sali kongresowej w Warszawie, którą użyczył w umowie od wynajmującego, czyli od miasta st. Warszawy. SLD nie mógł użyczyć komitetowi wyborczemu tego, czego nie miał. SLD jedynie zarezerwował tę salę. Zadatek za wynajęcie zapłacił SLD, co zmniejszyło koszt wynajmu lokalu dla całej koalicji. W ten sposób doszło do finansowania KKW poza regułami określonymi w kodeksie wyborczym, czyli z naruszeniem art. 132 par.5 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym przepisem "komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne."

Prywatne środki
SN odrzucił sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Polska razem - Jarosława Gowina. Wskazane przez PKW naruszenia polegały na tym, że część wydatków komitetu - 263 zł została sfinansowana gotówką przez cztery osoby z ich prywatnych środków, a następnie środki te zostały zwrócone ze środków komitetu wyborczego.  

Partia Zielonych wybroniła się
Jedynie zasadna okazała się skarga komitetu wyborczego partii Zielonych. Zdaniem SN PKW dokonał błędnej wykładni nieodpłatnego korzystania z czasie kampanii wyborczej z lokali partii politycznych art.133 par.1 kw).
SN za sporne uznał zdefiniowanie sprzętu biurowego. Należy w tym wypadku skorzystać z potocznego rozumienia sprzętu, obejmującego całe wyposażenia biura ( komputery z oprogramowaniem i interfeisy, telefony, drukarki). Zdaniem SN sprzęt biurowy to pojęcie szersze od urządzeń biurowych. SN uważa, że skoro komitet wyborczy może korzystać nieodpłatnie z drukarki, to może też nieodpłatnie korzystać z tonera, a także np. wkładu do długopisu, zszywek i zszywaczy.

Sygnatura akt III SW 6/15, III SW 4/15, III SW 7/15, wyroki z 5 maja 2015 r.

IRok wydania: 2015
urzędowe dokumenty
 
Kodeks wyborczy. Przepisy