Sankcje w RODO - jak się przed nimi bronić?

Odpowiedzialność w trybie administracyjnym, jaka będzie stosowana zgodnie z przepisami rozporządzenia, jest bardzo surowa. Organ nie będzie badał czy między skutkiem, a działaniem lub zaniechaniem...

20.11.2017

"Iustitia" krytycznie o projekcie I prezes SN

Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skrytykowali przedstawiony przez pierwszą prezes SN projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. A najbardziej proponowaną w nim odpowiedzialność...

20.11.2017

Wicepremier za zmianami w sądownictwie gospodarczym

Potrzebny jest wielki przegląd prawa, przede wszystkim gospodarczego, by usuwać przepisy przestarzałe czy anachroniczne, ale też zmiana sądownictwa gospodarczego uważa wicepremier, minister nauki...

16.11.2017

W sektorze publicznym - obowiązkowy inspektor

Od 25 maja 2018 r. na mocy RODO będziemy mieli inspektora ochrony danych, który zastąpi ABI-ego. Administratorzy sektora publicznego będą zobowiązani powołać takiego inspektora - mówi Paweł Makowski...

14.11.2017

RPO: policja ogranicza prawo do zgromadzeń

Policja podejmuje wobec osób pokojowo protestujących czynności, które mogą uniemożliwiać im korzystanie z wolności zgromadzeń - uważa rzecznik praw obywatelskich. A jako przykłądy podaje interwencje...

13.11.2017