MS nie docenia wagi prawa do obrony?

Zarówno wytyczne Komitetu Praw Człowieka ONZ jak i orzecznictwo ETPCz zalecają zapewnienie prawa do obrony na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Tymczasem przygotowany właśnie przez MS projekt...

15.06.2015

Wydawca gazety nie zawsze ma prawa do artykułów

Wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako całości, ale nie zawsze przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich artykułów wynika z...

14.06.2015

E-wnioski procesowe dopuszczalne, ale z ograniczeniami

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, także w sytuacji gdy nie ma podstaw normatywnych do dokonania czynności procesowej w tej postaci. Są jednak problemy z...

13.06.2015

Ekstradycja nadal się sprawdza

Ekstradycja, mimo że jest to instytucja niedoskonała, sformalizowana, w której duże znaczenie odgrywa czynnik polityczny, to nie da się jej skutecznie zastąpić innymi formami współpracy...

12.06.2015

Instytucje finansowe czekają na skutki umowy Polska-USA

Skutkiem wejścia w życie polsko-amerykańskiej umowy FATCA jest konieczność określenia podstaw prawnych nałożenia wynikających z niej obowiązków na polskie instytucje finansowe. Jest wokół tego sporo...

12.06.2015

Coraz wyższy deficyt grozi warszawskiej adwokaturze

Trzy miesiące temu Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie proponowała budżet izby z półtora milionowym deficytem. Obecna jej propozycja to niemal dwa i pół miliona złotych deficytu pisze adwokat Andrzej...

11.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski