Ewidencja czasu pracy sędziego byłaby bardzo trudna

Prof. Teresa Liszcz jest przeciwna wprowadzeniu ewidencji czasu pracy sędziego. - Gdyby wprowadzić taką ewidencję, to trzeba by uwzględnić czas spędzony nad aktami w domu i czas poświęcony na...

21.06.2015

Adwokat: dozór elektroniczny ma potencjał rozwojowy

W mojej ocenie system dozoru elektronicznego jest rozwiązaniem, które sprawdziło się w warunkach polskich. Niepokoi jednak to, że występują problemy z maksymalnym wykorzystaniem jego potencjału. Czy...

20.06.2015

Radcom sprawy karne z wyboru, adwokatom z urzędu?

Tego rodzaju wnioski można wyciągnąć z nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przewidującego jedną listę obrońców z urzędu, bez podziału na adwokatów i radców - twierdzi adwokat Andrzej...

19.06.2015

Elektroniczny dozór może być szerzej stosowany

Stosowany od pięciu lat system dozoru elektronicznego to bardzo udana forma wykonywania kary. Bez problemów już działa związana z tym infrastruktura, a sądy penitencjarne wypracowały dobrą praktykę...

18.06.2015

Warszawscy prokuratorzy: oceniajcie nas obiektywnie!

O odpowiedzialne i obiektywne traktowanie prokuratury oraz właściwą ocenę jej roli w demokratycznym państwie zaapelowało w środę zgromadzenie prokuratorów apelacji warszawskiej. Uchwała ma związek z...

17.06.2015

Listy zastawne ułatwią spłaty kredytów hipotecznych?

Rozszerzenie możliwości stosowania listów zastawnych może korzystnie wpłynąć na wysokość rat kredytów hipotecznych i umożliwić ich stabilizację - mówił w poniedziałek w debacie na Giełdzie Papierów...

15.06.2015

MS nie docenia wagi prawa do obrony?

Zarówno wytyczne Komitetu Praw Człowieka ONZ jak i orzecznictwo ETPCz zalecają zapewnienie prawa do obrony na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Tymczasem przygotowany właśnie przez MS projekt...

15.06.2015

Wydawca gazety nie zawsze ma prawa do artykułów

Wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako całości, ale nie zawsze przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich artykułów wynika z...

14.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski