Pieszy na polskich drogach jeszcze za słabo chroniony

Co piąta piesza ofiara wypadków w UE ginie w Polsce. Prawo o ruchu drogowym zostaje po raz kolejny zaostrzone, ale wciąż brakuje przepisów, które pomogłyby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych -...

08.05.2015

Pracodawcy: nowy obowiązek wprowadzamy, stary usuwamy

Dobrze, że rząd chce przestrzegać zasady, że wprowadzeniu nowego obowiązku administracyjnego powinno towarzyszyć usunięcie obowiązku już istniejącego. Ale przydałaby się jeszcze druga zasada: przy...

07.05.2015

ISP: zamieszanie wokół urny

Publikację o tym tytule wydał Instytut Spraw Publicznych. Eksperci stawiają zasadnicze pytania związane z nowelizacją kodeksu wyborczego. Czy wybory staną się bardziej przejrzyste dzięki kamerom i...

07.05.2015

Budka: nowa procedura karna ruszy w lipcu

Nowa procedura karna ruszy w planowanym terminie, czyli od 1 lipca deklaruje nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. I dodaje, że sądy są do tego przygotowane, a prokuratura też ma szanse na...

06.05.2015

SN ma problem z alimentami płatnymi "w zastępstwie"

Zarówno w doktrynie prawa, jak i orzecznictwie sporną jest kwestia charakteru roszczenia regresowego osoby zastępczo świadczącej na utrzymanie dziecka. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla...

05.05.2015

Prawo restrukturyzacyjne opłaci się wszystkim

Innowacyjność i kreatywność to warunki zwycięstwa w wyścigu po efektywność i zarobek, jednak zawsze niosą ryzyko niewypłacalności. Dlatego tylko przyjazne procedury zawarte w Prawie...

04.05.2015

KRS: organ sądowy nie może być biegłym

Według poselskiego projektu ustawy rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne mają być organami pomocniczymi sądów okręgowych, a ich opinie miałyby mieć walor opinii biegłych sądowych. - To byłoby...

02.05.2015

Zbyt wąski zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

Z projektowanego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogło skorzystać zbyt mało osób twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do tego projekt nie odnosi się do już istniejących...

02.05.2015

Obrońca nie może być źródłem dowodu

Śląskie środowisko prawnicze wzburzyło oskarżenie adwokatów o udział w korupcji i związana z tym inwigilacja ich. Okazało się, że była to prowokacja, ale pozostało pytanie o zakres tajemnicy...

01.05.2015

Zmiany w prawie autorskim potrzebne i kontrowersyjne

Zamiar ujednolicenia czasu ochrony utworów słowno-muzycznych to dobry pomysł. Ale propozycja wydłużenia czasu ochrony do artystycznych wykonań i fonogramów budzi wątpliwości piszą Justyna...

01.05.2015