Jak zauważa autor wydanej właśnie książki Prawna ochrona formatów telewizyjnych, wynika to z faktu, iż dla nadawcy telewizyjnego mniej ryzykowne wydaje się dokonanie zakupu „sprawdzonej” formuły programowej niż próba wyprodukowania audycji oryginalnej we własnym zakresie. Drugim czynnikiem zachęcającym do nabycia tzw. pakietu formatowego są natomiast dotychczasowe sukcesy osiągane przez produkcje oparte na formatach.
Generalnie przedmiotem transakcji zakupu pakietu formatowego jest konstrukt złożony z założeń oraz szeregu elementów leżących u podstaw ostatecznego kształtu audycji i decydujących o jej atrakcyjności. Niemniej jednak rynek obrotu formatami telewizyjnymi obecnie jest jeszcze bardziej złożony i oferowane są na nim produkty w postaci drobiazgowych przepisów na stworzenie i realizację audycji. Przepis taki zawiera m.in. szczegółowe instrukcje realizatorskie, gotowe dialogi,
zobowiązania do konsultacji ze strony licencjodawcy oraz wiele innych składników tworzących kompleksowe know-how audycji. - W związku z ekonomicznym znaczeniem tego produktu rodzi się nieodzowne pytanie o możliwości jego ochrony prawnej – stwierdza Zbigniew Pinkalski.
Jak z kolei podkreśla wydawca książki, jest to monografia stanowiąca kompleksową analizę problematyki formatów telewizyjnych oraz możliwości ich prawnej ochrony na gruncie polskiego prawa.
W publikacji przedstawiono m.in.:
•    konkretne warunki dla uzyskania ochrony przez daną postać formatu telewizyjnego na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych reżimów ochrony,
•    w jaki sposób twórcy lub producenci formatów mogą dostosować dany format telewizyjny do ochrony na podstawie konkretnego reżimu prawnego oraz
•    który reżim prawny jest najbardziej odpowiedni dla poszczególnych formatów telewizyjnych.
Zawarte w pracy rozważania i wskazówki mają wymiar praktyczny, gdyż zostały oparte na przeprowadzonych za granicą badaniach rynku formatów telewizyjnych, a także konsultacjach z producentami działającymi w branży na polskim rynku.
Zdaniem autora i wydawcy książka przeznaczona jest dla producentów audycji telewizyjnych, menedżerów w firmach zajmujących się ich produkcją albo licencjonowaniem i autorów scenariuszy lub pomysłów na nie. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się mediami, produkcją telewizyjną i prawem własności intelektualnej.