"Państwa świata są w kwestii skuteczności bezpieczeństwa powietrznego zawsze zależne od innych państw" - głosi rezolucja, którą poparło wszystkich 15 państw członkowskich Rady. Dokument odwołuje się do dyrektyw bezpieczeństwa, opracowanych przez będącą wyspecjalizowaną agendą ONZ Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Jest to pierwszy przypadek zajęcia się przez Radę Bezpieczeństwa problemem bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Rezolucja, której projekt przedstawiła Wielka Brytania, stanowi "głośne wezwanie od działania" - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson. (PAP)

Prawo lotnicze. Komentarz>>