"Końcowa i pełna opinia z sekcji zwłok zostanie sporządzona w ciągu kilku tygodni. Z uwagi na tajemnicę lekarską nie podajemy żadnych dalszych informacji dotyczących stanu zdrowia lub procesu leczenia zmarłej" - dodał rzecznik prokuratury.

Czytaj: Nie żyje b. wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska>>>

Dr hab. Zbrojewska, odwołana 23 października z funkcji wiceministra sprawiedliwości zmarła w piątek. Była adwokatem, ekspertką prawa karnego, sekretarzem Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera i członkiem rady naukowej OBA. Związana z Uniwersytetem Łódzkim.

Była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002-2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003–2008 była ekspertem sejmowych komisji śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką.

Napisała ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Na stanowisko podsekretarza stanu w MS powołano ją 5 listopada 2014 r. Premier Ewa Kopacz odwołała ją 23 października. Stało się to po tym, gdy tego samego dnia zatrzymano ją w Łodzi, gdy prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Minister sprawiedliwości Borys Budka wystąpił po tym o jej dymisję.

Monika Zbrojewska zmarła 30 października w wieku 43 lat.(PAP)