Jak poinformowała Komisja Europejska, nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony konkurencyjności w UE. Poszkodowani przez działania karteli mają uzyskać łatwiejszy dostęp do dowodów, aby móc wykazać swoje straty, do których doszło w wyniku łamania prawa antymonopolowego.
Czytaj: UE chce klientom dać oręż do walki z kartelami>>>

Dyrektywa przewiduje m.in., że sądy krajowe będą mogły zwrócić się do przedsiębiorstw o ujawnienie dokumentów, gdy pojawią się wnioski o odszkodowanie za ich (wcześniej wykazane) monopolistyczne praktyki.

Dyrektywa daje też więcej czasu na walkę o odszkodowanie. Poszkodowani przez monopole będą mieć przynajmniej rok, aby dochodzić swoich roszczeń. Jeśli złamanie przepisów monopolowych spowodowało wzrost cen w całym łańcuchu dystrybucji, o roszczenia będą mogli wystąpić wszyscy jego uczestnicy.

Trybunał sprawiedliwości UE potwierdził prawo do rekompensaty za poniesioną szkodę w wyniku naruszeń prawa antymonopolowego. Egzekwowanie go było często trudne, a nawet niemożliwe ze względu na różnice w krajowych zasadach i procedurach.

Dyrektywa ma zostać podpisana podczas sesji plenarnej zaplanowanej na koniec listopada. Po opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE państwa unijne będą miały dwa lata na jej wdrożenie. (PAP)