Ponadto KE chce, by każdy konsument w Unii miał możliwość założenia konta w banku. W poniedziałek opublikowała w tej sprawie zalecenia dla państw członkowskich. Jeśli okażą się one niewystarczające, Komisja zapowiada wiążące przepisy.
Według danych KE, około 30 mln unijnych konsumentów w wieku powyżej 18 lat nie ma konta bankowego. Od sześciu do siedmiu milionów z nich nie posiada kont, bo banki odmówiły ich założenia.
"Trzeba położyć kres praktykom, z powodu których część osób pozbawiona jest dostępu do tego rodzaju podstawowych i kluczowych usług" - powiedział odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi komisarz Michel Barnier. Jak dodał, powszechny dostęp do kont zapewni wszystkim konsumentom UE "pełne uczestnictwo w społeczeństwie, w którym żyją".
Za rok Komisja ma "ocenić sytuację", a w razie potrzeby podjąć "środki ustawodawcze" - zapowiedziano w komunikacie prasowym.
Problemem są też nadmierne opłaty. KE odnotowała, że najwyższa średnia roczna opłata za utrzymanie konta bankowego w UE wynosi ok. 178 euro - w Hiszpanii, a najniższa to ok. 27 euro - w Bułgarii. Zdaniem Barniera, wysokość opłat za porównywalne usługi bankowe powinna być bardziej zbliżona w UE, tak samo nazwy usług i prezentowanie informacji klientom.
"Chciałbym, żeby we wszystkich bankach zostało dokładnie określone, kto płaci, ile i za co. Dotychczas nie dostałem zadawalającej odpowiedzi ze strony branży, nie zostały również poczynione żadne wysiłki, żeby ujednolicić nazewnictwo i wysokość kosztów pobieranych za porównywalne usługi" - podkreślił Barnier. "Chcemy, by wszyscy klienci otrzymywali informację o opłatach w przystępnej i czytelnej formie tak, by można było łatwo porównać oferty różnych banków" - dodał.
Barnier rok temu wysłał prośbę do europejskich banków, by dobrowolnie przedstawiły propozycje zwiększenia przejrzystości swoich praktyk w tym zakresie.
"Jestem zawiedziony odpowiedzią (...). To, co dostałem, to lista dobrych chęci i nie odniosłem wrażenia, że banki uznały, że trzeba do konsumenta-obywatela podejść z pełnym szacunkiem. Jeśli do 15 września nadal będę tak samo zawiedziony, podejmę kroki legislacyjne" - zapowiedział komisarz. Wyjaśnił, że ew. propozycje KE będą polegać na wdrożeniu większej standaryzacji opłat za usługi bankowe w UE.
Według KE, podstawowe konto płatnicze powinno umożliwiać posiadaczowi otrzymywanie, przekazywanie i wybieranie środków oraz tworzenie lokat. Dostępne mają być także opcje polecenia zapłaty i przelewu, ale bez obowiązkowego udostępnienia możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
Komisja zaleciła też państwom uruchomienie kampanii informacyjnych dotyczących dostępności podstawowych kont płatniczych i sporządzenie na ich temat danych statystycznych. Ma to umożliwić skuteczniejsze monitorowanie sytuacji na terenie całej UE.

Z Brukseli Julita Żylińska (PAP)